Tartalom

1. Születési név változtatása
2. Születési utónév módosítására irányuló kérelem
3. Házassági névviselési forma megváltoztatása
4. Letölthető adatlapok

 


1. Születési név változtatása

A születési név megváltoztatása a vezetéknév és/vagy a keresztnév megváltoztatását jelenti. Erre minden magyar állampolgárnak lehetősége van.

Névváltoztatási kérelmeik benyújtásakor legyenek figyelemmel arra, hogy a brit és külföldi névváltoztatási előírások nem mindig és nem feltétlenül egyeznek meg a magyar előírásokkal. Kérelmeik megfelelő előkészítésekor fokozott jelentőséggel bír, hogy rendelkeznek-e már brit (deed poll) vagy egyéb külföldi névváltoztatási dokumentummal és az új névre szóló külföldi okmánnyal (külföldi útlevél, jogosítvány, személyazonosító igazolvány). Utóbbiak meglétét vagy hiányát feltétlenül jelezzék, mivel ezek alapján tud a Főkonzulátus megfelelő tájékoztatást adni (szolgáltatási díj, fizetés módja, csatolandó dokumentumok).

A magyar eljárás lényegileg külföldi névváltoztatási okirat nélküli, és külföldi névváltoztatási okirattal és okmánnyal támogatott típusra osztható. A szabályozás, illetve a költségek eltérőek. Külföldi névváltoztatási okirat birtokában is kizárólag akkor van mód új magyar okmányok (útlevél, személyigazolvány) igénylésére, ha a külföldi névváltoztatás magyarországi anyakönyvi bejegyzése már megtörtént.

A születési névváltoztatási kérelmeik konzulátusi benyújtása és bárminemű pénzügyi utalás (lásd alább!) előtt feltétlenül egyeztessenek a Főkonzulátussal!

Fizetési eljárás külföldi névváltoztatási okirat és új névre szóló külföldi okmány hiányában:

A születési névváltoztatási eljárással összefüggésben felmerülő költség konzuli díjból, valamint igazgatási szolgáltatási díjból áll (ld. részletesen a Konzuli díjaknál). Utóbbi összegének a befizetését 2021. január 1. napjától a Budapest Főváros Kormányhivatala által megjelölt számlára kell az ügyfeleknek megfizetnie. Az egy családhoz tartozó nagykorúak közös kérelme esetében az igazgatási szolgáltatási díjat minden nagykorúnak külön-külön meg kell fizetnie.

• Átutalás összege: 10.000.- Forint (nagykorú kérelmezőnként) - az átutalás költsége a kérelmezőt terheli!

• Számlaszám: 10023002-00299592-00000000 A külföldről történő utaláshoz szükséges adatok: Account Holder: Magyar Államkincstár IBAN: HU94 1002 3002 0029 9592 0000 0000 SWIFT code: HUSTHUHB

• Kedvezményezett neve: Budapest Főváros Kormányhivatala

• Közlemény: névváltoztatással érintett személy házassági és születési neve (kiskorú vagy gondokolt esetén is minden esetben a névváltoztatással érintett személy nevét szükséges feltüntetni, nem pedig a befizetést teljesítő személyét)

Az átutalás megtörténtének igazolására szolgáló banki visszaigazolás másolatát a névváltoztatási kérelem benyújtásakor be kell mutatni a Főkonzulátuson. Az ezen felüli konzuli díjat debit kártyával kell kiegyenlíteni a konzulátuson, a kérelem benyújtásakor.

 

1. A) Születési név változtatása magyar névről magyar hangzású névre

A kérelem benyújtására kizárólag személyesen kerülhet sor a Főkonzulátuson, ügyfélfogadási időben. A kérelem benyújtására csak előzetes időpont egyeztetés alapján kerülhet sor.

Az időpont igénylésére vonatkozóan az Időpontfoglaló rendszer menüpontban találnak információt, és az ott megadott linken foglalhatnak időpontot. 

A foglalásnál a „Névváltoztatás” pontot kell kiválasztani. A személyek számánál nincs mód több személy beírására. Amennyiben több személy szeretne külön-külön eljárásokat kezdeményezni, úgy több önálló időpontot kell lefoglalni.

A kérelem benyújtásához szükséges dokumentumok:

 • Adatlap (a lap alján letölthető)
 • Eredeti magyar születési anyakönyvi kivonat (ha rendelkezésre áll)
 • Érvényes útlevél vagy személyazonosító igazolvány.

Az eljárás díja a honlapon a „Konzuli díjak” részben megtalálható.

Az eljárás ideje legalább 3 hónap, de ennél lényegesen hosszabb idő is lehet.

 

1. B) Születési név megváltoztatása magyar névről idegen hangzású névre

A kérelem benyújtására kizárólag személyesen kerülhet sor a Főkonzulátuson, ügyfélfogadási időben. A kérelem benyújtására csak előzetes időpont egyeztetés alapján kerülhet sor.

Az időpont igénylésére vonatkozóan az Időpontfoglaló rendszer menüpontban találnak információt, és az ott megadott linken foglalhatnak időpontot.

A foglalásnál a „Névváltoztatás” pontot kell kiválasztani. A személyek számánál nincs mód több személy beírására. Amennyiben több személy szeretne külön-külön eljárásokat kezdeményezni, úgy több önálló időpontot kell lefoglalni.

A vonatkozó jogszabály alapján idegen hangzású nevet kizárólag az ügyfél rendkívüli méltánylást érdemlő körülményei esetén engedélyeznek. Így például önmagában az, hogy az Egyesült Királyságban egy angol hangzású névvel könnyebb élni, nem feltétlenül elegendő. Javasoljuk ezért, hogy minden esetben előzetesen érdeklődjenek Budapest Főváros Kormányhivatal Névváltoztatási és Anyakönyvi Osztályán a névváltozás lehetőségéről és engedélyeztethetőségéről.

A kérelem benyújtásához szükséges dokumentumok:

 • Adatlap (a lap alján letölthető)
 • Eredeti magyar anyakönyvi kivonatok (ha rendelkezésre állnak)
 • Érvényes magyar útlevél vagy személyazonosító igazolvány

Az eljárás díja a honlapon a „Konzuli díjak” résznél megtalálható.

Az eljárás ideje legalább 2-3 hónap, de ennél lényegesen hosszabb idő is lehet.

<< Vissza a tartalomhoz

 


2. Születési utónév módosítására irányuló kérelem

Ha a több utónévvel rendelkező magyar állampolgár valamelyik utónevének kizárólagos viselését vagy az utónevek sorrendjének cseréjét kéri, az anyakönyvvezető az adatváltozást az anyakönyvi bejegyzésben átvezeti. A külföldön élő magyar állampolgár a kérelmét bármely hivatásos konzuli tisztviselőnél előterjesztheti. A kérelmet személyesen kell benyújtani, előzetes időpontfoglalás alapján (névváltoztatás ügytípusra). Ebben az eljárásban a konzuli tisztviselő közreműködő hatóságként jár el, vagyis a külképviseleten benyújtott kérelmet továbbítja a születést nyilvántartó anyakönyvvezetőnek.

A kérelem benyújtásához a kérelmezőnek a jelen oldal alján letölthető adatlapot kell kitöltenie (külön adatlap van a kiskorúaknak és a nagykorúaknak!). Amennyiben a kérelem benyújtásakor a kérelemmel érintett kiskorú valamely törvényes képviselője nem tud személyesen megjelenni, a távollévő törvényes képviselő a jelen oldal alján szintén letölthető nyilatkozat kitöltésével hozzájárulhat a kiskorú utónevének módosításához.

Az adatlapon kérheti a kérelmező, ha több utónévvel rendelkezik, kizárólagosan egy, vagy ha kettőnél több utónévvel rendelkezik, az általa választott két utónév viselését is, illetve kérheti az utónevek sorrendjének cseréjét, melyet a kérelem 3. oldalán kell bejelölni. Ha a kérelmező kettőnél több utónevet visel, akkor ebből akár egyet vagy kettőt is választhat. Ebben az esetben az adatlapon a külföldi jog szerinti utónevek módosítását kell választani és az új születési/házassági utónév sorban megadni a viselni kívánt utónevet/két utónevet. 

<< Vissza a tartalomhoz

 


3. Házassági névviselési forma megváltoztatása

 

3. A) Házasságkötéssel történő névváltozás

A házasságkötés utáni névviselés a jogszabályban előírt névviselési formák megválasztásával lehetséges. Ez a házasság anyakönyvezésével történik. Olyan névviselési forma, amelyet a jogszabály nem tesz lehetővé, csak akkor választható, ha a kérelmező a születési nevét változtatja meg.

FIGYELEM! Ha a névváltoztatásra külföldön kötött házasság miatt kerül sor, akkor nem névváltoztatást, hanem a házasság anyakönyvezését kell kérni, amelynek részeként módosítják a házassági nevét!

 

3. B) Házasságban viselt név megváltoztatása

FIGYELEM! Ha a névváltoztatásra külföldön kötött házasság miatt kerül sor, akkor nem névváltoztatást, hanem a házasság anyakönyvezését kell kérni, amelynek részeként módosítják a házassági nevét!

A házasságban élő magyar állampolgárnak a házasság fennállása alatt és után a házassági nevének megváltoztatására a jogszabályban előírt házassági névviselési formák választásának valamelyikével van lehetősége. Ehhez a jelen oldal aljáról letölthető 'Kérelem a házassági névviselési forma módosítására' nyomtatványt kell kitölteni. Megjegyezzük, hogy új házassági anyakönyvi kivonat kiállítása nem automatikus. Amennyiben kéri az új házassági nevet tartalmazó új házassági anyakönyvi kivonat kiállítását, ezt a nyomtatvány végén található nyilatkozati részben fel kell tüntetni. A házassági névviselési forma módosítása kérhető a házasság fennállása alatt, válás anyakönyvezésével egyidejűleg (ebben az esetben elegendő az egyik nyomtatványon bejelölni, ha kéri új anyakönyvi kivonat kiállítását), illetve a házasság megszűnése után is. Felhívjuk ugyanakkor a figyelmet, hogy az elvált vagy özvegy nő volt férje nevének „né” toldatos formáját nem választhatja, ha a házasság fennállása idején nem viselte, vagy annak viselésétől a bíróság eltiltotta.

A kérelem benyújtására kizárólag személyesen kerülhet sor a Főkonzulátuson, ügyfélfogadási időben. A kérelem benyújtására csak előzetes időpont egyeztetés alapján kerülhet sor.

Az időpont igénylésére vonatkozóan az Időpontfoglaló rendszer menüpontban találnak információt, és az ott megadott linken foglalhatnak időpontot.

A foglalásnál a „Névváltoztatás” pontot kell kiválasztani. A személyek számánál nincs mód több személy beírására. Amennyiben a férj és feleség együtt kezdeményezné a házassági névviselési forma megváltoztatását, elegendő egy „Névváltoztatás” időpontot foglalni.

A kérelem benyújtásához szükséges dokumentumok:

 • Adatlap (a lap alján letölthető)
 • Eredeti magyar születési anyakönyvi kivonat (ha rendelkezésre áll)
 • Eredeti házassági anyakönyvi kivonat
 • Érvényes útlevél vagy személyazonosító igazolvány
 • Lakcímigazoló kártya (A lakcímigazoló kártyát le kell adni a konzulátuson. A lakcímkártya hiányában egy aláírt nyilatkozat leadására van szükség, részletezve, hogy a kártya leadásának mi az akadálya. Az új névre szóló lakcímigazoló kártyát Magyarországon állítják ki. Külföldön élő magyar állampolgárként nyilvántartott ügyfelek esetében az új lakcímkártya igényléséhez az alábbi nyomtatványt kell kitölteni („Kérelem új lakcímigazoló kártyához”). Az elkészült új kártyákat a Főkonzulátus kipostázza a kért nagy-britanniai címekre. Magyarországon élő magyar állampolgárként nyilvántartott ügyfelek esetében új lakcímkártya igénylése kizárólag Magyarországon lehetséges. Az erre vonatkozó kérelmet bármelyik hazai okmányirodában beadhatják.

Az eljárás díja a honlapon a „Konzuli díjak” résznél megtalálható („Házassági névviselési forma módosítása”). Amennyiben az eljárás során felmerül másolat- és/vagy fordításhitelesítés, az szintén díjköteles. 

Az eljárás ideje legalább 3 hónap, de ennél lényegesen hosszabb idő is lehet.

<< Vissza a tartalomhoz


Letölthető adatlapok:

Névváltoztatási kérelem nagykorú részére

Névváltoztatási kérelem kiskorú részére

Születési utónév módosítására irányuló kérelem nagykorú részére

Születési utónév módosítására irányuló kérelem kiskorú részére

Hozzájáruló nyilatkozat kiskorú utónévmódosításához távollévő szülő részére

Kérelem a házassági névviselési forma módosítására

 

<< Vissza a tartalomhoz