A konzulátus ügyfélfogadási rendje

Konzulátusi ügyfélfogadás ideje:

Hétfő:                9h00 - 17h00

Kedd:                 9h00 - 17h00

Szerda:              9h00 - 17h00

Csütörtök:         9h00 - 17h00

Péntek               9h00 - 14h00

A konzulátuson valamennyi ügyben csak előzetes időpontfoglalás alapján történik az ügyintézés. 

Az alábbi ügyekben e-mailen kell időpontot egyeztetni:

  • érdekvédelmi ügyek
  • gyermekvédelmi és gyámsági ügyek
  • az egyszeri hazautazásra szolgáló ideiglenes útlevél ügyek
  • állampolgársági ügyek, egyszerűsített honosítás
  • halottszállítási engedély
  • házassági szándéknyilatkozat

Minden más ügyben az időpontfoglaló rendszeren keresztül kell időpontot foglalni, ami itt érhető el: https://konzinfoidopont.mfa.gov.hu/

A konzulátus zárva tart:

A Kormány által elrendelt igazgatási szünetek ideje alatt és a brit ünnepnapokon.

Munkaszüneti napok:

2022

Január 3.; március 14-15.; április 15.; április 18.; május 2.; június 2-3.; június 6.; augusztus 29.; október 31-november 1., december 26-27.;

2023

Január 2.

A konzulátus hétvégeken zárva tart.

Elérhetőségek:

Telefonszám:  00 44 (0) 161 503 5678 (csak hétfőtől csütörtökig 10.00-12.00 óra és 15.00 és 16.00 óra között!)

 E-mail: konz.man@mfa.gov.hu
 

FIGYELEM! A Főkonzulátust telefonon hétfőtől csütörtökig 10.00-12.00 óra között és 15.00-16.00 óra között lehet elérni. Telefonvonalaink az érdeklődések nagy száma miatt nagyon leterheltek. Kérdéseivel kapcsolaban először szíveskedjen honlapunkon tájékozódni, illetve további kérdéseit a konz.man@mfa.gov.hu címen is felteheti. Telefonon és e-mailen  keresztül (kivéve a fenti ügyeket) időpont nem foglalható! Az időpontfoglalással kapcsolatos tudnivalókat a továbbiakban olvashatja.

Kérjük megértő türelmüket, igyekszünk mindenkinek a lehető leghamarabb válaszolni.

Előzetes időpont foglalása:

Az egyes ügycsoportok esetében az ügyintézés kizárólag előzetes időpontfoglalás alapján történik. Az időpont foglalása főszabály szerint az alábbi weboldalon keresztül, közvetlenül történik.

 

 

Az ügyfélfogadási rendszerben az időpontfoglaláskor az alapügyet kell – az alábbiakban leírtaknak megfelelően – kiválasztani.

Az időpontot mindig az ügyfél nevére kell foglalni. A kiválasztásnál a személyek számánál azt kell jelölni, hogy hány ügyfél ügyét intézik az adott időpontban. Így például a gyermek útlevél kérelménél a gyermek nevét kell megadni, és egy főt kell kiválasztani, függetlenül attól, hogy a kérelem benyújtásakor a két szülőnek is jelen kell lennie.

FIGYELEM! Minden ügyfél egy adott ügyre csak egy időpontot foglalhat. Amennyiben valaki több időpontot is lefoglal, valamennyi időpontot külön figyelmeztetés nélkül töröljük annak érdekében, hogy senki ne vehesse el a lehetőséget más ügyfelektől a felesleges foglalásokkal. Amennyiben valaki a lefoglalt időpontjában nem jelenik meg, és előzetesen nem tájékoztatja a távolmaradásáról a konzulátust, annak a további, újabb foglalásait a többi ügyfél érdekében figyelmeztetés nélkül hátrébb sorolhatjuk!

A konzulátus ügyintézői szintén a fent megjelölt weboldalon keresztül adják ki az időpontokat, így a weboldalon a rendszer által felajánlott időponthoz képest nem tudnak korábbi időpontot adni.

Kérjük ügyfeleinket, hogy ahol ez lehetséges előzetesen kitöltött adatlapokkal, illetve előkészített anyagokkal kell érkezzenek az ügyintézésre. A konzulátuson a rövid ügyfélfogadási idők nem teszik lehetővé, hogy az ügyfelek a helyszínen töltsék ki az adatlapokat. Ezért - a többi ügyfél érdekében  - sajnos nem tudjuk átvenni azoknak az ügyfeleknek a kérelmét, akik előkészítetlen vagy jelentősen hiányos dokumentációval, kitöltetlen adatlapokkal érkeznek. Ilyen esetben az ügyfeleknek az ügyintézésre új időpontot kell foglalniuk.

A nehézségek elkerülése érdekében kérjük, hogy a megjelölt időpontra pontosan jelenjenek meg. Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy késés esetén az ügyintézést nem tudjuk vállalni, így arra csak új időpont foglalásával kerülhet sor!

A konzulátus a magyarországi ügyintézést igénylő ügyekben a kérelmeket csak átveszi és továbbítja az illetékes hatóságnak, a további ügyintézésre nincs ráhatása. Ennek megfelelően a Magyarországon folyamatban lévő ügyekben a konzulátus nem tud tájékoztatást adni, ezért kérjük, hogy ilyen megkereséssel ne is terheljék a telefonvonalat, illetve az e-mail forgalmat. A fontosabb magyarországi hatóságok elérhetőségeit a honlap tartalmazza.

 

Előzetes időpont egyeztetés szükséges az alábbi ügyekhez:

1./ Állampolgárság vizsgálata, igazolása

Szükséges az állampolgárság vizsgálata, ha a magyar származású személy nem rendelkezik magyar állampolgárságát igazoló érvényes magyar okmánnyal (útlevél, személyazonosító igazolvány, állampolgársági bizonyítvány). Ezt a pontot kell kiválasztania annak is, aki még nem rendelkezett korábban magyar okmánnyal, de magyar állampolgárságát felmenői származása/állampolgársága alapján kéri megvizsgálni, illetve igazolni.

FIGYELEM! Ez az eljárás más ügycsoportokkal egyszerre nem foglalható az időpontfoglalási rendszerben!

Időpontfoglalás: csak e-mailben lehetséges.

 

2./ Egyszerűsített honosítás

Az egyszerűsített honosítási eljárás keretében kérvényezheti a magyar állampolgárságot az, aki maga vagy felmenője magyar állampolgár volt vagy valószínűsíti magyarországi származását, magyar nyelvtudását igazolja (ezt a kérelmet átvevő szerv ellenőrzi), a magyar jog szerint büntetlen előéletű és büntetőeljárás nincs ellene folyamatban, és honosítása nem sérti Magyarország közbiztonságát és nemzetbiztonságát.

FIGYELEM! Ez az eljárás más ügycsoportokkal egyszerre nem foglalható az időpontfoglalási rendszerben!

Időpontfoglalás: csak e-mailben lehetséges.

 

3./ Születés/halál magyarországi anyakönyvezése

A kérelem előfordulhat önállóan is, de minden esetben szükséges, ha a kérelmező külföldön született, s magyar útlevél iránti igényt kíván benyújtani, vagy csak állampolgársága vizsgálatát kéri. A külföldön történt születést a magyar anyakönyvi hatóság Magyarországon is bejegyzi. Külföldön történt haláleset esetén a magyar anyakönyvi hatóság a halálesetet a születés hazai anyakönyvezéséhez hasonlóan bejegyzi.

FIGYELEM! Ez az eljárás más ügycsoportokkal egyszerre nem foglalható az időpontfoglalási rendszerben!

Időpontfoglalás: „Anyakönyvezés (házasság/születés/válás)” ügycsoport kiválasztásával

 

4./ Házasság vagy válás magyarországi anyakönyvezése

A külföldön történt házasságkötést a magyar anyakönyvi hatóság Magyarországon is bejegyzi. Előfordul a kérelem önállóan is, de minden esetben kérelmezni kell, ha a magyar állampolgár felveszi házastársa nevét, s ezen a néven óhajt útlevelet igényelni, vagy ha csak állampolgársága vizsgálatát kéri. A házasság magyarországi anyakönyvezése elengedhetetlen ahhoz, hogy a külföldön kötött házasságból született gyermek anyakönyvezését elvégezzük – és a szülők csak ezen eljárások megindulása után igényelhetnek útlevelet a gyermeknek. (ld. még 6-os pont.)

A külföldön történt válás hazai anyakönyvezése a házasságkötéshez hasonlóan szükséges.

FIGYELEM! Ez az eljárás más ügycsoportokkal egyszerre nem foglalható az időpontfoglalási rendszerben!

Időpontfoglalás: „Anyakönyvezés (házasság/születés/válás)” ügycsoport kiválasztásával

 

5./ Házasság anyakönyvezése+gyermek születésének anyakönyvezése+útlevél kérelem benyújtása

Abban az esetben, ha az Egyesült Királyságban született gyermek szülei házasok, de nem rendelkeznek magyar házassági anyakönyvi kivonattal, akkor a házasság anyakönyvezését, a gyermek születésének anyakönyvezését és a gyermek útlevélkérelmét egyszerre lehet kérvényezni.

FIGYELEM! Ez az eljárás más ügycsoportokkal egyszerre nem foglalható az időpontfoglalási rendszerben!

Időpontfoglalás: „Anyakönyvezés-házasság+születés+/útlevél” ügycsoport kiválasztásával

 

6./ Apai elismerő nyilatkozat felvétele

Általában a gyermek születésének magyarországi anyakönyveztetésével együtt van rá szükség, de önálló kérelemként is előfordulhat. Ha a szülők a gyermek születésének időpontjáig nem kötnek házasságot, a teljes hatályú  apai elismerő nyilatkozat megtétele feltétlenül szükséges. Ezt a pontot kell kiválasztani, ha a gyermek anyakönyvezését, illetve útlevél kérelmét nem szeretnék egyidejűleg elindítani. Abban az esetben, ha a magyarországi anyakönyvezést Magyarországon meghatalmazással szeretnék intézni, de a szülők nem házasok, akkor is ezt a pontot kell kiválasztani, és az ehhez kapcsolódó aláírás-hitelesítés részét képezi az eljárásnak.

FIGYELEM! Ez az eljárás más ügycsoportokkal egyszerre nem foglalható az időpontfoglalási rendszerben!

Időpontfoglalás: „Apai elismerő nyilatkozat” ügycsoport kiválasztásával

 

7./ Apai elismerő nyilatkozat+gyermek születésének anyakönyvezése+útlevél kérelem benyújtása

Abban az esetben, ha az Egyesült Királyságban született gyermek szülei nem házasok, akkor apai elismerő nyilatkozatot kell tenni, valamint a gyermek születésének anyakönyvezését és az útlevél kérelmet egyszerre is lehet kérvényezni.

FIGYELEM! Ez az eljárás más ügycsoportokkal egyszerre nem foglalható az időpontfoglalási rendszerben!

Időpontfoglalás: „Anyakönyvezés-apai elism.+születés+/útlevél” ügycsoport kiválasztásával

 

8.a/ Útlevél igénylése

Az útlevélkérelem benyújtásakor a biometrikus azonosítók (fénykép, ujjlenyomat) levételére is sor kerül (ujjlenyomatot 12 éves kortól kell adni.) Az útlevél igényléséhez - ha az önálló ügy és nem  kapcsolódik más ügytípushoz (például születés hazai anyakönyvezés) - a 12 év alatti gyermekek kérelmeinek benyújtásához is külön időpontot kell kérni.

Időpontfoglalás: „Útlevél vagy személyi igazolvány” ügycsoport kiválasztásával

 

8.b/ Személyi igazolvány igénylése

A kérelem benyújtásakor  a 12. életévüket betöltött kérelmezők esetében a biometrikus azonosítók (fénykép, ujjlenyomat) levételére is sor kerül.

Időpontfoglalás: „Útlevél vagy személyi igazolvány” ügycsoport kiválasztásával

 

9./ Anyasági támogatás/FÉTÁM ("babakötvény")

Az anyasági  támogatást az édesanya igényelheti, amennyiben a gyermek 2017. június 30. után született, a gyermek születésétől számított hat hónapon belül. A Fiatalok Életkezdési Támogatása (FÉTÁM, vagy "babakötvény") iránti kérelmet a gyermek születését követően lehet benyújtani a 2017. június 30. napja után született gyermekek után. A FÉTÁM kérelemről az anyasági támogatással közös formanyomtatványon kell nyilatkozni, de a FÉTÁM időkorlát nélkül önállóan is igényelhető, amelyhez külön formanyomtatványt kell kitöltetni. Kérjük, hogy az időpontra a hiánytalanul kitöltött adatlapot is hozzák magukkal! A kérelem elektronikusan, ügyfélkapu regisztrációt követően is beadható (https://eugyfel.allamkincstar.gov.hu/), illetőleg postai úton is beküldhető a Magyar Államkincstár részére (Magyar Államkincstár, 1081 Budapest, Fiumei út 19/A.).

Időpontfoglalás: „Anyasági támogatás/FÉTÁM” ügycsoport kiválasztásával foglalható

 

10./ Fordítás hitelesítése

Az ügyfél vagy fordító által készített fordítás hitelesítése.

Időpontfoglalás: „Fordítás hitelesítése” ügycsoport kiválasztásával

 

11./ Másolat hitelesítése

Az ügyfél által hozott, vagy a konzulátus által készített másolat hitelesítése. Csak akkor nem kell rá külön időpontot kérni, ha más, összetettebb konzuli eljáráshoz (például állampolgársági ügy, hazai anyakönyvezés) kapcsolódik.

Időpontfoglalás: „Másolat hitelesítése” ügycsoport kiválasztásával

 

12./ Aláírás hitelesítése

Az ügyfél aláírásának hitelesítése az általa hozott dokumentumon.

Időpontfoglalás: „Aláírás hitelesítése” ügycsoport kiválasztásával

 

13./ Hatósági erkölcsi bizonyítvány

Hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy hatósági bizonyítvány igénylése. Ha az erkölcsi bizonyítványról hitelesített fordítást is kér, a hitelesítésre külön időpontot nem kell foglalni, hanem ezt az igényt a kérelem benyújtáskor kell jelezni.

Időpontfoglalás: „Hatósági erkölcsi bizonyítvány” ügycsoport kiválasztásával

 

14./ Családi állapot igazolása

A magyar hatóságok hivatalos igazolása a kérelmező családi állapotáról.

Időpontfoglalás: „Konzuli igazolás” ügycsoport kiválasztásával

 

15./ Névváltoztatás

Az ügyfél születési nevének, vagy házassági nevének megváltoztatására irányuló kérelem.

Időpontfoglalás„Névváltoztatás” ügycsoport kiválasztásával

Ha a névváltoztatásra külföldön kötött házasság vagy válás miatt kerül sor, akkor nem ezt, hanem az  „Anyakönyvezés (házasság/születés/válás)” ügycsoportot kell kiválasztani és egyben a „Házasság anyakönyvezése” résznél (ld. 4-es pont) leírtak szerint az anyakönyvezést is kell kérni.

 

16./ Külföldi letelepedés bejelentése

Az ügyfél végleges külföldi letelepedésének bejelentése.

Időpontfoglalás: „Lakcímváltozás bejelentése” ügycsoport kiválasztásával

 

17./ Okiratbeszerzés

Születési, házassági, illetve halotti anyakönyvi kivonatok, illetve más okiratok beszerzése a magyar hatóságoktól.

Időpontfoglalás: „Okiratbeszerzés Magyarországról” ügycsoport kiválasztásával

 

18./ Konzuli igazolás, tanúsítvány kiállítása

Az ügyfél kérelmére kiállított olyan konzuli igazolás, vagy tanúsítvány, amely valamely, a konzulátus által ismert tényt igazol. Ilyen lehet például, ha külföldi hatóságok felé igazoljuk valamely, az állampolgárt érintő tényt, de az is, ha az állampolgár kérelmére tanúsítjuk, hogy egy eljárást megindított.

Időpontfoglalás: „Konzuli igazolás” ügycsoport kiválasztásával

FIGYELEM! Halottszállítási engedélyhez időpontot e-mailben egyeztetjük!

 

19./ Ügyfélkapu regisztráció

Az ügyfélkapu regisztrálása a konzulátuson keresztül.

Időpontfoglalás: „Ügyfélkapu regisztráció” ügycsoport kiválasztásával

 

20./ Házasságkötési szándék bejelentése

A magyarországi házasságkötési szándék bejelentése magyarországi lakcímmel nem rendelkező házasodni szándékozóknak.

Időpontfoglalás: „Konzuli igazolás” ügycsoport kiválasztásával

 

21./ Tartózkodási engedély, vízum 

A Főkonzulátus tartózkodási engedélyekkel illetve vízumokkal kapcsolatos kérelmet nem vesz be, ezt Londonban lehet intézni.