A Főkonzulátus eljárásával kapcsolatos kérdéseiket a Külgazdasági és Külügyminisztérium, illetve hivatalunk alábbi elérhetőségein tehetik fel.

 

Hivatásetikai kérdések

Integritás tanácsadó (KKM): Csiki Annabella
Telefon: +36 1 458 1000
E-mailintegritas@mfa.gov.hu

***

Adatvédelemmel kapcsolatos kérdések

Adatvédelmi referens (KKM): dr. Vincze Viktor
Telefon: +36 1 458 1000
E-mailadatvedelem@mfa.gov.hu

***

Panaszok kezelése

A Főkonzulátus eljárásával kapcsolatos esetleges panaszt e-mailben vagy postai úton lehet küldeni, a főkonzulnak címezve.

E-mailkonz.man@mfa.gov.hu
Levelezési cím: 1 Portland Street, Manchester, M1 3BE

 

A panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény alapján a panaszt a beérkezéstől számított 30 napon belül kell elbírálni.