Magyar vezetői engedély

Magyar vezetői engedély beszerzése, cseréje vagy pótlása érdekében a magyarországi lakóhely szerinti járási hivatal okmányirodáját kell felkeresnie. Amennyiben Magyarországon nem rendelkezik lakóhellyel, a Központi Okmányirodát keresse fel.

Az elveszett, illetve ellopott jogosítvány pótlását az ügyfelek Magyarországon, a járási okmányirodában kezdeményezhetik.

Ügyfélkapuval rendelkező ügyfeleknek lehetőségük van az érvényes jogosítvány pótlására az ügyfélkapun keresztül is.

Egyedi adatszolgáltatás igénylése:

Amennyiben a brit közlekedési hatóság (DVLA) a magyar vezetői engedély adatainak igazolását kéri (pl. brit vezetői engedély kiállítása céljából), de a magyar okmány nem áll rendelkezésre (mert elveszett, ellopták stb.), úgy egyedi adatszolgáltatás kérhető a közúti közlekedési nyilvántartásból, továbbá az érintett személy által közölt és a nyilvántartásban szereplő adatok egyezőségéről. Ehhez szükség van a kérelmező magyar vezetői engedélyének másolatára, vagy az abban foglalt adatok közlésére. 

​Az eljárás személyesen kezdeményezhető konzulátusunkon, amelyhez előzetes időpontfoglalás szükséges az alábbi linkre kattintva (konzuli igazolás (hatósági igazolás)): 

Időpontfoglalás

Az időpontfoglalással kapcsolatos tudnivalókat ide kattintva olvashatja.
 
Az igényelhető adatok köre:

a) a járművezető
aa) természetes személyazonosító adata,
ae) egészségi és pályaalkalmassági, valamint az utánképzésére vonatkozó adatai,
ah)  közúti közlekedési előéleti pontrendszer adatai,
ai)  „Gépjármű-vezetői képesítési igazolvány” sorszámára, kategóriájára, kiadásának dátumára és érvényességi idejére vonatkozó adatok.
b) a vezetői engedély
ba) típusára, okmányazonosító jelére, kiadására, érvényességére (idejére, kategóriájára), cseréjére és visszavonására vagy bevonására (leadására, elvételére, visszaadására) vonatkozó adatok,
bb) elvesztésére, eltulajdonítására, megsemmisülésére, egyéb okból történő érvénytelenségére, megtalálására és megkerülésére vonatkozó adatok,
bc) hivatalos feljegyzések rovatába bejegyzett adatok, valamint
bd) a vezetési jogosultság megszerzésének időpontjára és a megszerzett kategóriára vonatkozó adatok.


 Az igénylés feltételei:
- kérelem (nincs formanyomtatvány)
- adatkezelési nyilatkozat (lap alján letölthető)
- személyazonosításra alkalmas okmány másolata (személyi igazolvány vagy útlevél)
konzuli díj (hatósági bizonyítvány, igazolás díjtétel)
 

Az eljárási idő 5-8 hét, ám esetenként az igazolás hamarabb is elkészülhet.

A DVLA elérhetősége: https://www.gov.uk/government/organisations/driver-and-vehicle-licensing-agency

A  vezetői engedélyekről szóló 2006/126/EK Irányelv alapján létrehozott RESPER alkalmazás segítségével az EU-tagállamok közlekedési hatóságai közvetlenül is ellenőrizhetik egymás engedély-nyilvántartásában a cseréhez leadott vezetői engedélyeket, így a brit központi hatóságnak (DVLA) is van lehetősége a RESPER rendszeren belül ellenőrizni a Magyarországon kiadott vezetői engedélyeket.


Lakcímkártya (lakcímbejelentés)

Magyarországon élő magyar állampolgároknak a lakóhelyük címének, megváltozásának bejelentése és nyilvántartásba vétele, valamint a személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya) ügyintézés érdekében a magyarországi lakóhely szerinti járási hivatal okmányirodáját kell felkeresnie. Amennyiben Magyarországon nem rendelkezik lakóhellyel, a Központi Okmányirodát keresse fel.

Ha külföldi letelepedését, külföldi lakcímének változását szeretne bejelenteni, vagy külföldön élő magyar állampolgárként történő nyilvántartásba vételi kérelmet szeretne benyújtani, úgy további információkat honlapunkon itt talál.


TAJ kártya

Magyarországon az egészségbiztosítási ellátások igénybevétele során egy sajátos azonosító számot, az ún. társadalombiztosítási azonosító jelet (közismertebb nevén TAJ) alkalmazzák. A TAJ az egészségügyi, szociális, egészség- és nyugdíjbiztosítási rendszerekben – a személyi adatok védelme érdekében bevezetett – személyt azonosító kód. A TAJ-t elsődlegesen egy kártya formátumú hatósági igazolvány (TAJ kártya) igazolja, amelyet a Magyarországon született, Magyarországon élő – magyar lakcímmel rendelkező – magyar állampolgár a születésekor kap, más jogosultaknak pedig igényelni kell.

A TAJ kártya ügyében az Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEA) központi szervéhez, illetve ügyfélszolgálati kirendeltségeihez, kell fordulni.

TAJ kártya beszerzésével, ügyintézésével nem foglalkozik a konzulátus.


Adókártya:

Adókártya igénylése, pótlása ügyében a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) ügyfélszolgálatához kell fordulnia. 

Adókártya beszerzésével, ügyintézésével nem foglalkozik a konzulátus.


Adatkezelési nyilatkozat