1. Külföldi letelepedés bejelentése a konzulátuson

A bejelentés a végleges külföldi letelepedés szándékának rögzítését, illetve hivatalos bejelentését jelenti.

A bejelentés megtételére kizárólag személyesen kerülhet sor a Főkonzulátuson, ügyfélfogadási időben. A kérelem benyújtására csak előzetes időpont egyeztetés alapján kerülhet sor, melyet ide kattintva lehet megtenni. 

A foglalásnál a "Külföldön élő magyar állampolgárként nyilvántartásba vétel" pontot kell kiválasztani. A személyek számánál annyi főt kell beírni, ahány fő külföldi letelepedését bejelentik. 


Sürgősségi eljárás a Főkonzulátuson nincs. A konzulátus is ugyanazt a foglalási rendszert használja, amely az ügyfelek számára is elérhető, ennek megfelelően nem tudunk Önöknek korábbi időpontot adni.

Ha a kérelmet 18 év alatti személyre nyújtják be, mindkét szülő személyes jelenléte szükséges, továbbá 14 év feletti kiskorú kérelmező esetén a gyermeknek szintén személyesen kell megjelennie.  

A kérelem benyújtásához szükséges dokumentumok:

  • Külföldi letelepedésre vonatkozó nyilatkozat (a lap alján letölthető)
  • Kérelem a külföldön élő magyar állampolgár adatainak nyilvántartásához – az adatok módosítását kell kérni (a lap alján letölthető)
  • Amennyiben a kérelmező házas, a magyar házassági anyakönyvi kivonat - amennyiben a kérelmező külföldön kötött házasságát még nem anyakönyveztette Magyarországon, úgy először a házasság anyakönyvezését kell kezdeményezni (erre lásd a honlapunk vonatkozó részét itt)
  • Érvényes személyazonosító igazolvány, vagy útlevél
  • Lakcímkártya, vagy nyilatkozat ennek hiányáról és okáról
  • Gyermekek esetében a magyar születési anyakönyvi kivonat
  • Érvényes útlevél

Kiskorú kérelmezők esetében a végleges külföldi letelepedés bejelentéséhez mindkét szülő jelenléte szükséges, vagy az egyik szülő jelenléte és a másik szülő írásban tett hozzájárulása, amelyet közjegyző, tiszteletbeli konzul, vagy két tanú hitelesít. A nyilatkozaton a tanúk neve, lakcíme, születési dátuma és aláírása szükséges. Fontos, hogy a szülői hozzájáruló nyilatkozaton legyen keltezés (hely, idő). A hozzájáruló nyilatkozat az annak a megtételétől számított 15 napig vehető figyelembe! A hozzájáruló nyilatkozatot a távollévő szülő megteheti online is az ún. Rendelkezési Nyilvántartásban. Ez az elektronikus szolgáltatás bármelyik elektronikus azonosítási szolgáltatással (Ügyfélkapu, tároló elemet tartalmazó személyazonosító igazolvány (eSzemélyi), Telefonos Azonosítás) működik. Erről bővebb információt itt talál. 

lakcímkártya a bejelentéssel egyidejűleg bevonásra kerül.

Az eljárás illetékmentes

 A lakcímkártya kb. 2-3 hónap elteltével érkezik meg a konzulátusra.

A külföldi letelepedés elektronikusan is bejelenthető. Ennek lehetőségét lásd később a „Külföldi letelepedés bejelentése elektronikusan” résznél.

 

2. Külföldi lakcím változásának bejelentése

a.) A külföldi lakcím változásának bejelentése on-line

A külföldi lakcím megváltozását elektronikusan lehet bejelenteni a "Webes ügysegéd" segítségével . Ennek használatához nem szükséges Ügyfélkapu regisztrációval rendelkezni.

b.) Külföldi lakcím változásának bejelentése a konzulátuson

A külföldön élő magyar állampolgár külföldi lakcímének módosítását a külképviseleten is kérelmezheti. Ebben az esetben nincs szükség a lakcímkártya cseréjére, hiszen azon továbbra is a „külföldi cím” elnevezés szerepel.

A bejelentés megtételére kizárólag személyesen kerülhet sor a Főkonzulátuson, ügyfélfogadási időben. A kérelem benyújtására csak előzetes időpont egyeztetés alapján kerülhet sor. 

 
 

A foglalásnál a "Lakcímváltozás bejelentése" pontot kell kiválasztani. A személyek számánál annyi főt kell beírni, ahány fő lakcímváltozását bejelentik.

Sürgősségi eljárás a konzulátuson nincs. A konzulátus is ugyanazt a foglalási rendszert használja, amely az ügyfelek számára is elérhető, ennek megfelelően nem tudunk Önöknek korábbi időpontot adni.

Ha a kérelmet 18 év alatti személyre nyújtják be, mindkét szülő személyes jelenléte szükséges.

A külföldi lakcím módosításához a kérelem a külföldön élő magyar állampolgár adatainak módosításához adatlapot kell kitölteni (a lap alján letölthető). A kérelem beadásához érvényes magyar útlevél és lakcímkártya szükséges.

A külföldi lakcím módosítása illetékmentes.

 

3. Külföldi letelepedés bejelentése elektronikusan

A külföldi letelepedést elektronikusan, Webes ügysegéd útján is be lehet jelenteni. Ez az elektronikus szolgáltatás bármelyik elektronikus azonosítási szolgáltatással (Ügyfélkapu, tároló elemet tartalmazó személyazonosító igazolvány (eSzemélyi), Telefonos Azonosítás) működik.

Amennyiben a bejelentésre elektronikusan kerül sor, a  lakcímkártyát ez esetben is le kell adni. A Webes ügysegéd felületen jelölnie kell az ügyfélnek, hogy melyik járási irodába, vagy külképviseletre postázza az okmányokat. Lehetőség van arra is, hogy személyesen adják le az okmányokat, amelyet mind a bejelentő, mind törvényes képviselője, illetve meghatalmazottja megtehet.


Letölthető adatlapok:

Kérelem külföldön élő magyar állampolgár adatainak nyilvántartásához

Külföldi letelepedésre vonatkozó nyilatkozat

Nyilatkozat kiskorú külföldi letelepedéséhez

Külföldi lakcímváltozás bejelentése