Tartalom

- Házasság magyarországi anyakönyvezése 
- Válás magyarországi anyakönyvezése 
- Letölthető adatlapok

 


 

I. HÁZASSÁG MAGYARORSZÁGI ANYAKÖNYVEZÉSE 

 

Általános információk

A magyar állampolgár köteles kezdeményezni a külföldön történt házasságkötésének magyarországi anyakönyvezését [2010. évi I. törvény]. Az erre irányuló kérelem Magyarországon benyújtható bármely települési anyakönyvvezetőnél, bármely kormányablaknál vagy Budapest Főváros Kormányhivatal/Hazai Anyakönyvi Osztályán, míg külföldön hivatásos konzuli tisztviselőnél, így főkonzulátusunkon is.


Mi a kérelem benyújtásának módja?

A külföldön történt házasságkötésének magyarországi anyakönyveztetésére irányuló kérelmet főkonzulátusunkon személyesen kell benyújtani, és mindkét félnek jelen kell lennie.

A kérelem személyes benyújtása csak előzetes időpontfoglálás útján kerülhet sor. Időpont igénylése ITT. A foglalásnál az "Anyakönyvezés (házasság/BÉT)" ügytipust kell kiválasztani.

személyek számánál csak egy fő beírását engedi a foglalási rendszer. Ez a házasság anyakönyvezését és mindkét fél személyes megjelenését jelenti. Ha a házasság mellett korábbi válás, vagy korábbi házasság(ok), válás(ok) anyakönyvezési kérelmének benyújtására is sor kerül, akkor sem kell több időpontot kiválasztani, de minden egyes házassághoz, váláshoz külön adatlapot kell kitölteni.


Eljárási idő

Az ügyintézés a kérelem benyújtását követően több hetet is igénybe vehet, sürgősségi eljárásra nincs lehetőség

Felhívjuk a figyelmet, hogy az eljárási időkre vonatkozó tájékoztatás nem garantált eljárási időt jelent, így ne vásároljanak például repülőjegyet a honlapon szereplő időtartamból kiindulva, mert ha az ügyintézési idő elhúzódik, az ebből fakadó kár Önöket terheli.


Milyen iratokat kell csatolnom a kérelemhez?

​A + jelre kattintva lenyílnak a részletes információk!

+1. Az eredeti házassági anyakönyvi kivonat
A hazai anyakönyvezési eljárás során a magyar hatóságnak minden esetben az eredeti külföldi házassági anyakönyvi kivonatra van szüksége. Ha Ön az eljárás végén igényt tart a benyújtott eredeti házassági okmányra, ez kérjük, jelezze, és a Főkonzulátus hiteles másolatot készít. 
A külföldi anyakönyvi kivonathoz nem szükséges fordítás az alábbi esetekben:
- az angol, német, vagy francia nyelven kiállított házassági anyakönyvi kivonatok esetében (kivéve kézírással kitöltött és/vagy megjegyzést tartalmazó kivonatok), valamint
- ha az adott ország anyakönyvi kivonata több nyelven kerül kiadásra és ezek egyike az angol, német, vagy francia (például új három nyelvű román anyakönyvi kivonat).
Figyelem! Amennyiben a házasságkötésre nem az Egyesült Királyság területén került sor (és nem a brit hatóságok állították ki az anyakönyvi kivonatot), kérjük forduljanak e-mailben Főkonzulátusunkhoz (konz.man@mfa.gov.hu) az anyakönyvi kivonat felhasználhatóságának ellenőrzése érdekében. 
+ 2. A magyar házastárs születési anyakönyvi kivonatának másolata
Amennyiben rendelkezésre áll.
+3. Kitöltött, mindkét fél által (férj, feleség) aláírt adatlap (a lap alján letölthető)
Szíveskedjen az adatlapot a magyar nyelv szabályainak megfelelően (név: 1. vezetéknév 2. keresztnév; dátum: év, hó, nap; ékezetek használata stb.), nyomtatott betűkkel magyarul kitölteni.
+4. A házasságkötés előtti elvált vagy özvegy családi állapotot igazoló iratok (+fordítás)
Elvált családi állapot igazolására:
a) válásra vonatkozó (és jogerőre emelkedést kimondó) bírósági határozat. A válási határozatot hiteles fordítással kell ellátni.
b) A 2004. május 1. - 2020. december 31. közötti egyesült királyságbeli válás esetében a házasságot felbontó bírósági határozaton kívül feltétlenül kérjük csatolni az illetékes brit hatóság igazolását is, az ún. Brüsszel II-es határozatot.
• A határozat angol elnevezése: Certificate referred to in Article 39 of Council Regulation 8EC) No. 2201/2003 of 27 November 2003 concerning judgments in matrimonial matters - D180 sz. űrlap, letölthető innen. Az igazolást az idegen nyelvű iratokra vonatkozó általános szabályoktól eltérően nem szükséges magyar nyelvre fordíttatni.
Amennyiben a váláskor nem kapott ilyen igazolást, úgy - hivatkozva a megjelölt közösségi jogszabályra - keresse meg a válást kimondó bíróságot, és kérje az igazolás utólagos kiadását.
Özvegy családi állapot igazolására: elhunyt házastárs halotti anyakönyvi kivonata.
Ezeket az iratokat arra a házastársra vonatkozóan kell benyújtani a magyar anyakönyvi hatóság részére, aki igazoltan magyar állampolgár vagy magyar állampolgársága vélelmezhető. (Vélelmezhető a magyar állampolgársága annak, aki magyar állampolgárként távozott Magyarország mai területéről, állampolgárságáról nem mondott le, de jelenleg magyar állampolgárságát igazoló irattal nem rendelkezik.) Általában nincs szükség ezekre az okmányokra a külföldi állampolgár házastárs részéről. Ugyanakkor előfordulhat, hogy a magyar anyakönyvi hatóság bizonyos esetekben pótlólag kéri a külföldi állampolgár házastárs családi állapotának közokirattal történő igazolását.
+5. Magyar állampolgárság igazolása
Érvényes, vagy 1 évnél nem régebben lejárt útlevél/érvényes személyi igazolvány/érvényes állampolgársági bizonyítvány, honosítási okirat.
+6. Nem magyar házastárs külföldi állampolgárságának igazolására:
Útlevél.
+7. A külföldi állampolgárságú házastárs házasságkötést megelőző családi állapotának igazolása
A külföldi állampolgárságú házastárs családi állapotának igazolását a kiállítás helye szerinti államban működő, vagy oda akkreditált magyar külképviseletnek diplomáciai felülhitelesítéssel kell ellátnia. Az okiratot hiteles magyar fordítással kell ellátni. A külföldi, de az Európai Unió tagállamainak állampolgárságával rendelkező házastársnak ezekre a hitelesíteskre nincs szüksége.
+8. Lakcímigazoló kártya, vagy annak hiányában aláírt nyilatkozat a magyar állampolgárságú féltől a lakcímkártya elvesztéséről/hiányának okáról
Ha a magyar fél nem rendelkezik sem magyarországi lakóhellyel (magyar lakcímet tartalmazó magyar lakcímkártyával), sem olyan lakcímkártyával, mely szerint „Külföldön élő magyar állampolgár”, akkor a lap alján letölthető megfelelő nyomtatvány kitöltésével kell a nyilvántartásba vételt kérni. Ezt praktikusan azoknak kell megtenniük, akik magyar állampolgárok, de soha nem rendelkeztek személyi igazolvánnyal, külföldön születtek, vagy Magyarországon születtek, de nagyon hosszú ideje (több, mint 13 éve) elhagyták Magyarországot és azóta csak útlevelük volt.
Amennyiben a házasság hazai anyakönyvezése következtében a házas felek közül az egyik, vagy mindkét magyar állampolgárságú fél neve megváltozik, akkor a lakcímigazoló kártyát le kell adni a konzulátuson. A lakcímkártya hiányában egy aláírt nyilatkozat leadására van szükség, részletezve, hogy a kártya leadásának mi az akadálya. Az új házassági névre szóló lakcímigazoló kártya kiállítására Magyarországon kerül sor. Külföldön élő magyar állampolgárként nyilvántartott ügyfelek esetében az új lakcímkártya igényléséhez az alábbi nyomtatványt kell kitölteni. (kérelem új lakcímigazoló kártyához) Az elkészült új kártyákat a konzulátus kipostázza a kért nagy-britanniai címekre. Magyarországon élő magyar állampolgárként nyilvántartott ügyfelek esetében új lakcímkártya igénylése kizárólag Magyarországon lehetséges. Az erre vonatkozó kérelmet bármelyik hazai okmányirodában beadhatják.

 

Kérjük, hogy az előírt adatlapokat feltétlenül előzetesen nyomtassák ki honlapunkról, s a kitöltött adatlapokkal keressék fel a Főkonzulátust. Közös érdekünk, hogy a jelentős ügyfélforgalom minél gyorsabban és zökkenőmentesebben bonyolódjon.

Kérjük, hogy valamennyi dokumentumot kék tollal írják alá! 

 

II. VÁLÁS MAGYARORSZÁGI ANYAKÖNYVEZÉSE 

A magyar állampolgár köteles bejelenteni és igazolni az anyakönyvi eseményeit érintő, külföldön bekövetkezett adatváltozásokat [2010. évi I. törvény].

A válás magyarországi anyakönyvezésénél a házasság magyarországi anyakönyvezésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, az alábbi eltérésekkel:

1. Ha a külföldön kötött, majd külföldön felbontott házasság Magyarországon még nem volt anyakönyvezve, úgy először a házasságot kell a fent leírtak szerint anyakönyveztetni, majd ezt követően a válást. A két eljárás egyszerre kezdeményezhető. 

2. Külföldön történt válás magyarországi anyakönyvezéséhez szükséges dokumentumok:

  • magyar (eredeti) házassági anyakönyvi kivonat (amennyiben rendelkezésre áll)
  • a válást igazoló eredeti okirat (anyakönyvi kivonat, jogerős bírósági végzés)
  • válást igazoló okirat hiteles fordítása
  •  A 2004. május 1. - 2020. december 31. közötti egyesült királyságbeli válás esetében a házasságot felbontó bírósági határozaton kívül feltétlenül kérjük csatolni az illetékes brit hatóság igazolását is, az ún. Brüsszel II-es határozatot. A határozat angol elnevezése: Certificate referred to in Article 39 of Council Regulation 8EC) No. 2201/2003 of 27 November 2003 concerning judgments in matrimonial matters - D180 sz. űrlap, letölthető innen. Az igazolást az idegen nyelvű iratokra vonatkozó általános szabályoktól eltérően nem szükséges magyar nyelvre fordíttatni. Amennyiben a váláskor nem kapott ilyen igazolást, úgy - hivatkozva a megjelölt közösségi jogszabályra - keresse meg a válást kimondó bíróságot, és kérje az igazolás utólagos kiadását.
  • magyar házastárs születési anyakönyvi kivonatának másolata
  • kitöltött és aláírt adatlap (a lap alján letölthető)
  • magyar állampolgárság igazolása
  • megcímzett válaszboríték A4-es méretben
  • amennyiben a házassági nevét is módosítani kívánja (például újra a leánykori nevét használná), úgy a "kérelem házassági névviselési forma megváltoztatására" adatlapot is ki kell tölteni, amelyet ide kattintva talál (a lap alján) a szükséges tájékoztatással együtt.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a válás tényét tartalmazó házassági anyakönyvi kivonat kiállítása nem automatikus, ezt külön kérni kell az adatlap végén található nyilatkozati részben. Amennyiben a válással egyidejűleg a házassági névviselési forma módosítását is kéri, elegendő az egyik nyomtatványon megjelölni, hogy kéri új házassági anyakönyvi kivonat kiállítását.

A válás anyakönyvezésére vonatkozóan egyebekben a házasság anyakönyvezésére leírtakat kell figyelembe venni.

3. Ha a válás anyakönyvezésével együtt a kérelmező a korábbi házassági nevét is meg szeretné változtatni, ez esetben a házassági névviselési forma módosítására irányuló kérelmet is be kell nyújtani. A két kérelem együttesen csak személyesen adható be. (Ezzel kapcsolatosan lásd a Névváltoztatás menüpontban foglaltakat.)


Mennyibe kerül az eljárás? 

A hazai anyakönyvezés illeték- és díjmentes.

Mindazonáltal felhívjuk ügyfeleink figyelmét, hogy a válás hazai anyakönyvezése során végzett másolat- és fordításhitelesítés díjköteles. Aktuális díjtáblánkat ide kattintva érhetik el.

 

 


Letölthető adatlapok:

ADATLAP külföldön kötött házasság magyarországi anyakönyvezéséhez

Magyarországon élő magyar állampolgár nyilvántartásba vétele

Külföldön élő magyar állampolgár nyilvántartásba vétele

Válás magyarországi bejegyzéséhez kitöltendő adatlap

 

<< Vissza a tartalomhoz