A + jelre kattintva lenyílnak a részletes információk! 

+Magyar állampolgár házasságkötése az Egyesült Királyságban
 
A magyar külképviseletek előtt házasság nem köthető.
A szükséges teendőkről a tervezett házasságkötés helye szerinti hatóságok adnak pontos tájékoztatást: polgári esküvő esetében a helyi anyakönyvvezető (registrar), templomi esküvő esetében a plébániatemplom (parish church).
Az alábbiakat általános tájékoztatásul közöljük:
A személyazonosság és az állampolgárság bizonyítására várhatóan minden esetben be kell mutatni az érvényes útlevelet és eredeti születési anyakönyvi kivonatot, utóbbit szükség szerint hitelesített angol nyelvű fordítással ellátva. Amennyiben a magyar állampolgár korábban házasságban élt, okirattal kell igazolni annak megszűnését (jogerős válási okmány, elhunyt házastárs halotti anyakönyvi kivonata).
Brit tengerentúli területen (British Overseas Territory) kötött házasság esetében az utólagos magyarországi anyakönyvezéshez az eredeti házassági anyakönyvi kivonat hitelesítését is el kell végezni: 1) az anyakönyvi kivonatot célszerű még helyben, közvetlenül a házasságkötés után az arra illetékes hivatalban hitelesíttetni, 2) visszatérésük után a brit külügyminisztériumtól ún. Apostille tanúsítványt kell beszerezni.
A tengerentúli területek illetékes hivatalának elérhetősége megtalálható ezen az oldalon.
Az Apostille beszerzésére vonatkozóan az FCDO honlapján tájékozódhat.
A házasságkötés tényét utólag Magyarországon is anyakönyveztetni kell; ez intézhető a Főkonzulátuson vagy a magyarországi lakóhely szerint illetékes anyakönyvvezetőn keresztül (lásd Házasság magyarországi anyakönyvezése).
+Családi állapot igazolása
 
1. A kérelem benyújtása
A kérelmet személyesen ügyfélfogadási időben lehet benyújtani. Személyes benyújtás esetén előzetesen időpontot kell foglalni az Időpontfoglaló rendszer menüpontban megadott linken
A foglalásnál a "Családi állapot igazolás" ügytípust kell kiválasztani. A személyek számánál nincs mód több személy beírására. Amennyiben több személy szeretne külön-külön eljárásokat kezdeményezni, úgy több önálló időpontot kell lefoglalni. Sürgősségi eljárás a konzulátuson nincs. 

2. Az eljárás díja, eljárási idő
Az eljárás díja a honlapon, a Konzuli díjak résznél leírtak szerint fizetendő. A díj annak függvénye, hogy hatósági bizonyítványt kérelmez, vagy konzuli tanúsítványt. Ez utóbbi egy kivonat a Személyi adat- és lakcímnyilvántartásból.
Az eljárási díjat a Főkonzulátuson bankkártyával (debit) lehet fizetni.
Az eljárás ideje hatósági bizonyítvány esetén átlagosan 8-10 hét.
Konzuli tanúsítvány kérelmezése esetén az eljárási idő 10 munkanap.

3. Hatósági bizonyítvány vagy konzuli tanúsítvány? 
A kérelem benyújtásakor az ügyfélnek nyilatkoznia kell róla, hogy hatósági bizonyítványt kér, vagy kivonatot a személyi adat- és lakcímnyilvántartásból. A hatósági bizonyítvány a magyar hatóság által kiadott hivatalos bizonyítvány a családi állapotról. A kivonat a személyi adat- és lakcímnyilvántartásból egy egyszerű formátumú igazolás, amely alapján a konzul adja ki a konzuli tanúsítványt és ez tartalmazza a személyes adatait és családi állapotát is.
Javasoljuk, hogy a tervezett felhasználás szerinti hivatalnál érdeklődjék meg előzetesen, hogy milyen formájú igazolásra van szükségük, s ez alapján eldönthető, hogy melyiket kérvényezzék.
A hatósági bizonyítvány magyar nyelvű, amelyről kérésre fordítást készítünk.
A konzul által kiállított tanúsítvány kétnyelvű, magyarul és angolul tartalmazza a kérelmező adatait és családi állapotát.

4. Milyen mellékleteket kell csatolni? 
 • Érvényes útlevél vagy személyi igazolvány;
• Kérelem a családi állapot igazolására (kérjük kék tollal aláírni!);
• Saját névre megcímzett és felbélyegzett válaszboríték.
A kérelem benyújtásához szükséges nyomtatvány a lap alján letölthető.
 

Letölthető adatlap:
 
+Házasságkötés Magyarországon (mind magyar, mind külföldi házasuló felek esetén alkalmazandó)
 
Bevezető
A házasságkötés tervezett időpontja előtt mintegy 3 hónappal érdemes felkeresni a magyarországi helyszín szerinti anyakönyvvezetőt, aki a házasságkötést megelőző eljárás lefolytatására illetékes. Amennyiben nem tud személyesen megjelenni az anyakönyvvezetőnél, ha valamelyik házasulandó fél nem rendelkezik magyar lakcímmel, akkor ő, vagy ha egyikük sem rendelkezik magyar lakcímmel, akkor a házasulók egyike a házassági szándékát írásban is bejelentheti a Főkonzulátuson. Amennyiben a házasulók rendelkeznek magyar lakcímmel, nem jelenthetik be a házasságkötési szándékot a Főkonzulátuson.
A házasságkötési szándék bejelentése a konzulnál
Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 17.§ (3) alapján a magyarországi lakcímmel nem rendelkező házasuló vagy – ha a házasulók egyike sem rendelkezik magyarországi lakcímmel – az egyikük a házassági szándékát személyesen hivatásos konzuli tisztviselőnél is bejelentheti, amelyről a konzuli tisztviselő jegyzőkönyvet vesz fel, és azt a házasságkötés tervezett helye szerinti anyakönyvvezetőnek továbbítja. 
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a fentiek alapján nincs lehetőség arra, hogy mindkét fél a külképviseleten jelentse be a házasságkötési szándékot (akkor sem, ha egyik félnek sincs magyarországi lakcíme), a házasulók közül az egyik félnek mindenképpen meg kell jelennie a magyar anyakönyvvezető előtt a házasságkötési szándék bejelentésekor. 
A házasságkötési szándékot kizárólag személyesen lehet bejelenteni a Főkonzulátuson, amelyhez előzetesen időpontot kell foglalni ide kattintva.
A foglalásnál a "Házassági szándéknyilatkozat" ügytípust kell kiválasztani. A személyek számánál nincs mód több személy beírására. Amennyiben több személy szeretne külön-külön eljárásokat kezdeményezni, úgy több önálló időpontot kell lefoglalni. Sürgősségi eljárás a konzulátuson nincs. 
A bejelentés feltételei
A házasságkötési szándék bejelentéséhez az alábbiakat kell csatolni:
• a kitöltött jegyzőkönyv nyomtatvány 3 eredeti példányban (a lap alján letölthető)
• érvényes, az állampolgárságot is igazoló úti okmány
• születési anyakönyvi kivonat
• családi állapot igazolása
A családi állapotot az alábbiakkal lehet igazolni:
• házasságkötési tanúsítvány
• családi állapot igazolása
• elvált családi állapot esetén házassági anyakönyvi kivonat, amely tartalmazza a válás jogerőre emelkedését is
• özvegy családi állapot esetén az elhunyt házastárs halotti anyakönyvi kivonata.
Magyar állampolgár a házasságkötési szándék bejelentésekor kérheti, hogy a családi állapotának igazolását a konzulátus állítsa ki. Ez esetben erre vonatkozóan a szándék bejelentésekor kell nyilatkozni, s egyidejűleg befizetni a családi állapot igazolásának konzuli díját is. A konzuli igazolás kérelmezéséhez szükséges nyomtatvány minta a letölthető dokumentumok között megtalálható.
Felhívjuk a figyelmet, hogy minden iratból eredetit kell bemutatni, amelyet a jegyzőkönyv felvétele után visszaadunk.
Amennyiben a bemutatott dokumentum nem magyar vagy angol nyelvű, úgy a jegyzőkönyv felvételéhez a dokumentum hiteles magyar fordítását is csatolni kell.
Kérjük, hogy a jegyzőkönyvet a honlapról előzetesen töltsék le, és megfelelően töltsék ki.
Az eljárás díja
A házasságkötési szándék bejelentésekor a honlapunkon, a konzuli díjak között megjelölt eljárási díjat kell fizetni.
Amennyiben a házasságkötési szándékot bejelentő magyar állampolgár a családi állapotáról konzuli igazolást is kér, úgy annak konzuli díját is meg kell fizetni.
A jegyzőkönyv továbbítása
A házasságkötési szándék bejelentéséről szóló jegyzőkönyvet a konzulátus továbbítja a házasságkötés tervezett helyszíne szerinti (a jegyzőkönyvben megjelölt) anyakönyvvezetőnek.
 
+Házasságkötés harmadik országban
 
Amennyiben a tervezett házasságot a magyar állampolgár nem Magyarországon, s nem is az Egyesült Királyságban köti, a követendő szabályokról az adott ország illetékes hatóságától (anyakönyvvezető) kell közvetlenül felvilágosítást kérni.
A házasságkötés tényét utólag Magyarországon is anyakönyveztetni kell; ez intézhető a Főkonzulátuson vagy a magyarországi lakóhely szerint illetékes anyakönyvvezetőn keresztül (ld. Házasság magyarországi anyakönyvezése).
A magyarországi anyakönyvezés előfeltétele, hogy harmadik országban kötött házasság esetén a házassági anyakönyvi kivonatot hitelesíteni kell. Az 1961. évi hágai egyezmény részes államai esetében a házassági anyakönyvi kivonatot ún. Apostille tanúsítvánnyal (Apostille stamp) látja el az adott ország illetékes szerve. Ennek utólagos beszerzése rendkívül hosszadalmas és költséges lehet, ezért célszerű még helyben, közvetlenül a házasságkötés után beszerezni.
Kérjük, hogy abban az esetben, ha olyan országban kerül sor a házasságkötésre, amely a hágai egyezménynek nem részese, előzetesen egyeztessenek Főkonzulátussal a diplomáciai felülhitelesítés beszerzésére vonatkozóan.