Anyasági támogatás és Fiatalok Életkezdési Támogatása (ún. Babakötvény)   

 

 

Az anyasági támogatás és a Fiatalok Életkezdési Támogatása (FÉTÁM – ún. „babakötvény”) iránti kérelmek 2018. január 1-től a konzuli feladatot ellátó hivatásos magyar külképviseleteken, így főkonzulátusunkon is kezdeményezhetők a Magyarország közigazgatási határain kívül élő magyarok számára az alábbiak szerint: 

 

Anyasági támogatás

Az anyasági támogatás egyszeri ellátás, amelynek gyermekenkénti összege jelenleg 64.125 forint, ikergyermek esetén gyermekenként 85.500 forint. Jellege szerint ún. „kelengyepénz", amely az újszülött gyermekre tekintettel jár.

A támogatást a magyar származású, vagy magyar állampolgárságú gyermekre tekintettel a támogatásra jogosult vérszerinti anya/örökbefogadó szülő/gyám (továbbiakban: édesanya) - állampolgárságától függetlenül - igényelheti, amennyiben a gyermek 2017. június 30. után született, a gyermek születésétől számított hat hónapon belül. A kérelmet az édesanya a magyar állampolgárságú, hazailag anyakönyvezendő (vagyis külföldön született) gyermekek esetében akkor is benyújthatja, ha a születés hazai anyakönyvezése még nem történt meg.

Figyelem!

A kérelem elektronikusan, ügyfélkapu regisztrációt követően is beadható a Magyar Államkincstár honlapján ITT,

(az ügyfélkapu regisztrációra a konzuli időpontfoglaló rendszerben foglalhat időpontot),

illetőleg

postai úton is benyújtható a Magyar Államkincstár Családtámogatási és Egészségbiztosítási Főosztályának címezve (postacím 1081 Budapest Fiumei út 19/a (PF: 1919 Budapest). 

(A mielőbbi benyújtás különösen fontos lehet, ha fennáll a veszélye, hogy kicsúsznak a 6 hónapos határidőből.)

Az anyasági támogatás iránti kérelem a konzulátuson személyesen is benyújtható, a lap aljáról letölthető adatlapon. Ehhez kérjük, hogy az Időpontfoglaló Rendszeren keresztül foglaljanak időpontot, amely ezen az oldalon megadott linken elérhető. A foglalásnál az "Anyasági támogatás/FÉTÁM" ügytípust kell kiválasztani. A személyek számánál annyi főt kell beírni, ahány gyermek vonatkozásában igénylik a támogatást. Kérjük, hogy hozzák magukkal a hiánytalanul kitöltött adatlapot is (a lap alján letölthető). A kérelmező édesanyának be kell mutatnia a személyazonossága igazolására alkalmas érvényes arcképes igazolványát (útlevél, személyazonosító igazolvány, jogosítvány), valamint a gyermek születési anyakönyvi kivonatát. Örökbefogadó szülő, valamint gyám által benyújtott kérelem esetén csatolni kell az örökbefogadást engedélyező gyámhatósági határozatot, illetőleg a gyámkirendelő határozatot is. Az eljárás díjmentes.

Fontos, hogy az igénylőlapokon ne tüntessenek fel magyar lakcímet, még akkor sem, ha egyébként állandó lakhelyük Magyarországon van, mivel ebben az esetben a belföldi kérelmezőkre vonatkozó szabályok szerint lehetne a kérelmet beadni. Mindig a tényleges életvitel szerinti tartózkodás helyszíne az irányadó, ezt valamilyen okirattal alá kell támasztani (pl. külföldi közüzemi számla, külföldi címet tartalmazó személyi okmány) a kérelem mellékleteként.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a támogatási kérelem elbírálásában, kiutalásában a konzul nem vesz részt, kizárólag a kérelem átvételénél és továbbításánál működik közre. A Magyar Államkincstár közvetlenül gondoskodik a kérelmek befogadásáról, feldolgozásáról, valamint a kérelem elfogadását követő nyolc napon belül a támogatás kiutalásáról is. Az ügyfelek részére az Államkincstár a koldokzsinor@allamkincstar.gov.hu e-mail címen nyújt közvetlenül tájékoztatást.

Amennyiben több mint hat hónap telt el a születés óta, úgy igazolási kérelem beadásának van helye. Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 53.§ (3) bekezdése alapján a mulasztásról való tudomásszerzést vagy az akadály megszűnését követően, de legkésőbb az elmulasztott határidő utolsó napjától számított 45 napon belül lehet igazolási kérelmet előterjeszteni. Jogszabály alapján az igazolási kérelemben az esetleges akadályoztatás tényéről kell nyilatkozni, ugyanakkor ha a gyermek születésétől számítva 1 év már eltelt, úgy igazolási kérelem sem adható be. Az igazolási kérelmet az Államkincstár bírálja el.

Az Államkincstár javasolja, hogy lehetőség szerint minden esetben a bankszámlás utalást válasszák az ügyfelek.

Az anyasági támogatásról további információkat a Magyar Államkincstár honlapján ide kattintva talál, a gyakori kérdésekre adott válaszokat pedig itt olvashatja. 

 

Fiatalok Életkezdési támogatása (FÉTÁM) – Babakötvény

A magyar állam minden 2005. december 31. után született belföldi gyermek és 2017. június 30. után született külföldön élő, magyar állampolgárságú gyermek számára egyszeri 42.500 forint életkezdési támogatást ad, amelyet az infláció mértékével megegyező kamatozású letéti számlán helyeznek el a Magyar Államkincstárban. A kérelmet a gyermek születését követően lehet benyújtani. A kérelem előterjeszthető elektronikusan, személyesen, illetve postai úton is.

A kérelem elektronikusan, ügyfélkapu regisztrációt követően nyújtható be a Magyar Államkincstár honlapján ide kattintva,

(az ügyfélkapu regisztrációra a konzuli időpontfoglaló rendszerben foglalhat időpontot),

illetőleg

postai úton is a Magyar Államkincstár Családtámogatási és Egészségbiztosítási Főosztályának címezve (postacím 1081 Budapest Fiumei út 19/a (PF: 1919 Budapest).

A kérelem a konzulátuson személyesen is benyújtható, melyről az anyasági támogatással közös formanyomtatvány harmadik oldalán kell nyilatkozni, de – az anyasági támogatás 6 hónapos időkorlátján túl - önállóan is igényelhető, amelyhez külön formanyomtatványt kell kitöltetni.

Mivel a letéti számlára nem lehet egyéni befizetéseket kezdeményezni, ezért ahhoz, hogy az állam által biztosított kezdő összeg (fiatalok életkezdési támogatása – FÉTÁM) növelhető legyen, a gyermek nevére szóló Kincstári Start-értékpapírszámlát kell nyitni.

Start számla külképviseleteken keresztül nem igényelhető! 

A számlát a gyermek szülein túl más közeli hozzátartozója, vagy más törvényes képviselője, valamint 16. életévét betöltött gyermek maga is megnyithatja. A Start-számla személyesen nyitható a Magyar Államkincstár ügyfélszolgálatán, a szülők személyes megjelenés nélkül, Ügyfélkapun keresztül is igényelhetik, részletek itt.

A 2017. június 30. után született külföldön élő magyar állampolgárságú gyermek nevére nyitott Start-értékpapírszámlára a Kincstár automatikusan átvezeti és Babakötvénybe fekteti a 42 500 Ft-os életkezdési támogatást a letéti számláról.

Start számla nyitható a 2017. július 1. előtt született, ezért egyszeri életkezdési támogatásra nem jogosult, de az egyéb jogosultsági feltételeknek megfelelő gyermek részére is, 25.000 forint kezdő befizetéssel. A gyermek ez esetben jogosult a Start számla megnyitásával járó egyéb kedvezményekre.

A gyermek Start számlájára befizethető összeg nagysága nem korlátozott, bármilyen alacsony összeg befizethető. A Start számlán lévő megtakarításokat a Magyar Államkincstár automatikusan Babakötvény típusú állampapírba fekteti, amely az életkezdési letéti számlánál 3 százalékponttal magasabb kamatprémiumot fizet és évente a befizetések 10%-ának megfelelő, de legfeljebb évi 12.000 Ft állami támogatás is jár. A befizetés a gyermek 18. életéve betöltésének napjáig lehetséges, a Babakötvény lejárat után nem kamatozik tovább. A gyermek 18. életévének betöltéséig keletkezett megtakarítás és hozam mentesül mindennemű adó, járulék és illeték alól.

Az életkezdési támogatással és a Start számlával (Babakötvény) kapcsolatos további információkat a Magyar Államkincstár oldalán itt találja, a gyakori kérdésekre adott válaszokat pedig ide kattintva olvashatha.

 


Letölthető adatlapok:

Kérelem anyasági támogatás megállapítására

Kérelem életkezdési letéti számla megnyitása iránt

 

További tájékoztató:

Köldökzsinór - általános tájékoztató