A Nyugdíjfolyósító Igazgatóság az általa folyósított ellátásban részesülő, külföldön élő vagy tartózkodó személyes adatainak egyeztetését minden év márciusában kezdeményezi egy adategyeztetésre szolgáló nyomtatvány megküldésével. A nyugdíjasoknak az adategyeztetés céljából kiküldött nyomtatványt pontosan kitöltve, aláírva és hitelesíttetve, a kézhezvételtől számított egy hónapon belül vissza kell küldeniük. Felhívjuk a figyelmet, hogy a nyomtatványon az ellátásra jogosult személy sajátkezű aláírásának a hitelesítésére nem csak a konzul jogosult, hanem brit közjegyző, nyugdíjbiztosítási szerv, egyéb brit hatóság, nyugdíjpénztár, pénzforgalmi szolgáltató (bank) is. Ha a nyugdíjas az egészségi állapota vagy szociális helyzete miatt egészségügyi vagy szociális intézményben tartózkodik, akkor az adatok valódiságát az intézmény vezetője vagy orvosa is igazolhatja. 

Amennyiben az életbenléti igazoláshoz az aláírását a főkonzulátuson kívánja hitelesíttetni, akkor időpontot kell foglalnia az Időpontfoglaló rendszer menüpontban megadott linken. Az időpontfoglaló rendszerben az "Életbenlét igazolása" ügytípust kell kiválasztania.

Az ügyintézéshez kérjük, hogy személyazonosítás céljából érvényes útlevélét, személyazonosító igazolványát vagy vezetői engedélyét hozza magával. Személyazonosító irat hiányában a hitelesítést nem tudjuk elvégezni. Az okmányok másolata a személyazonosításra nem fogadható el!

Az életbenléti igazoláson az aláírás hitelesítése díjmentes.  

Kérjük, hogy az adategyeztetéssel kapcsolatos bármilyen kérdéssel (pl. elfogadják-e egy adott brit hatóság hitelesítését, határidők, stb.) közvetlenül a magyarországi Nyugdíjfolyósító Igazgatósághoz szíveskedjenek fordulni. Elérhetőségüket ide kattintva találják.