Magánszemély aláírásának hitelesítése

Az aláírás hitelesítésének alapfeltétele a személyes megjelenés. A kérelem benyújtására csak előzetes időpontegyeztetés alapján kerülhet sor, melyet az Időpontfoglaló rendszer menüpontban megadott linken tud megtenni.

A foglalásnál a "Hitelesítés (aláírás)" ügytípust kell kiválasztani.

személyek számánál azt kell megadni, hogy hány fő fog aláírni, függetlenül az aláírandó dokumentumok számától.

Sürgősségi eljárás a Főkonzulátuson nincs. A Főkonzulátus is ugyanazt a foglalási rendszert használja, amely az ügyfelek számára is elérhető, ennek megfelelően nem tudunk Önöknek korábbi időpontot adni.

Aláírása hitelesítése esetén az iratot Ön a konzuli tisztviselő előtt írja alá, vagy az iraton szereplő aláírását Ön a konzuli tisztviselő előtt sajátjának ismeri el. Az aláírás hitelesítése során a konzuli tisztviselő csak az aláírás valódiságát igazolja, az irat tartalmát nem vizsgálja, azért nem felelős. Az iratot minden esetben Önnek kell előre elkészítenie. Munkatársainknak nem áll módjában az Ön számára szükséges iratot megszerkeszteni, legépelni vagy kinyomtatni.

A hitelesítés feltétele, hogy a személyazonosságát érvényes útlevél, személyazonosító igazolvány vagy vezetői engedély bemutatásával igazolni tudja. Személyazonosító irat hiányában a hitelesítést nem tudjuk elvégezni. Az okmányok másolata a személyazonosításra nem fogadható el!

Az aláírás hitelesítésének konzuli díja hitelesítésenként fizetendő. A díjat a honlapunkon a Konzuli díjak menüpontban találhatják meg.

A hitelesített iratok a Főkonzulátuson 10 napon belül átvehetők. Az eljárási idő ugyanakkor a konzulátus leterheltségének függvényében változik. A kérelem benyújtásakor tájékoztatjuk ügyfeleinket a hitelesítés elkészültének várható idejéről. A hitelesítés esetenként helyben meg is várható.

Példák az aláírás-hitelesítés költségének kiszámítására:

  1. Egy adásvételi szerződésen ketten szerepelnek eladóként, mindkettőjük aláírásának hitelesítése szükséges. Ez esetben az adás-vételi szerződésen szereplő aláírásaikért mindkettőjüknek fizetnie kell, a meghatározott aláírásonkénti díjat. Ha a szerződés négy példányban készül, akkor mind a négy példányért külön-külön fizetni kell, így összesen nyolcszor kell kifizetni az eljárási díjat.
  2. Ha egy dokumentumon kell többször az aláírását elhelyezni (például a szerződés minden oldalán), azért csak egy hitelesítési díjat kell fizetni. Az első példánál maradva, ha az egyes szerződések minden oldalát el kell látni az aláírással, akkor is csak egyszer kell fizetni.

Cégjegyzés hitelesítése

Amennyiben az aláírás jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet nevében történik, az aláírónak a személyazonossága mellett a cégképviseleti jogosultságát is igazolnia kell, mégpedig olyan 30 napnál nem régebbi (közhiteles) okirattal, amely igazolja, hogy a gazdálkodó szervezetet a cégbíróság bejegyezte (cégkivonat, cégmásolat). Ha a szervezet létrejöttéhez hatósági vagy bírósági nyilvántartásba vétel szükséges, akkor azt kell igazolni, hogy a nyilvántartásba vétel megtörtént és az ügyfél jogosult a szervezet nevében történő aláírásra. Külföldi jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet nevében történő aláírás esetén szintén igazolni kell, hogy a szervezet saját országának joga szerinti bejegyzése vagy nyilvántartásba vétele megtörtént és az ügyfél jogosult a szervezet nevében történő aláírásra. Ebben az esetben a külföldi cégkivonatot a megfelelő felülhitelesítéssel ellátva kell benyújtani.

Egyéb tudnivaló

Aláíráshitelesítést az erre külön felhatalmazott tiszteletbeli konzulok is végezhetnek. Azonban felhívjuk a figyelmet, hogy a tiszteletbeli konzuloknál kizárólag magánszemélyként van lehetőség aláírásra, cég vagy egyéb szervezet nevében nem. Így például ügyvezetőként, a szervezet képviselőjeként történő aláírást a tiszteletbeli konzul nem hitelesíthet. Konzuli kerületünkben nem működik tiszteletbeli konzuli képviselet. Az Egyesült Királyságban található tiszteletbeli konzulok elérhetőségeit ezen a weboldalon találja. 

Amennyiben személyesen nem tudja felkeresni konzuli hivatalunkat vagy valamelyik tiszteletbeli konzult, aláírását egy helyi közjegyző (Notary Public) is hitelesítheti. Kérjük, hogy a dokumentumot kék tollal írja alá! Az irat magyarországi felhasználásához közjegyző általi hitelesítés esetében ún. „Apostille" hitelesítésre is szükség van. Az Apostille  a következő hatóságoknál szerezhető be: http://www.hcch.net/index_en.php?act=authorities.details&aid=352