EU Settlement Scheme (EUSS)

 

Fontos, hogy azok a magyar állampolgárok, akik az Egyesült Királyságban kívánnak maradni  2021. június 30-ig elvégezzék az EU Settlement Scheme rendszerbe történő regisztrációjukat, ellenkező esetben elvesztik tartózkodási jogukat.

Az Egyesült Királyságba 2020. december 31-ig érkezett és ezt követően is maradni szándékozó magyar állampolgároknak az „EU Settlement Scheme” (EUSS) online regisztrációs eljárás keretében „letelepedett jogállást” (settled status) vagy „előzetesen letelepedett jogállást” (pre-settled status) kell kérvényezniük, ellenkező esetben elvesztik tartózkodási jogukat. Ha nem nyújt be kérelmet, 2021. június 30. után elveszíti a jogot, hogy munkát vállaljon, hogy ingyenesen igénybe vegye az egészségügyi szolgáltatásokat, hogy részt vegyen az oktatásban, és hogy hozzáférjen közellátásokhoz.

A REGISZTRÁCIÓ HATÁRIDEJE: 2021. JÚNIUS 30.            A regisztráció ingyenes.

Ki adhat be kérelmet?

 • minden olyan európai uniós állampolgár, az EGT országok és Svájc állampolgárai, akik 2020. december 31-ig érkeztek az Egyesült Királyságba és itt szándékoznak maradni
 • a 2020. december 31-ig az Egyesült Királyságba érkezett EU-s állampolgárok közvetlen családtagjai
 • a gyermekekre külön kérelmet kell beadni (ha a gyermek az Egyesült Királyságban született, de nem brit állampolgár, akkor is be kell adni a letelepedési kérelmet! )
 • a „permanent residence document”-tel rendelkezőknek is regisztrálni kell!
 • a brit állampolgársággal is rendelkező kettős állampolgárok nem igényelhetik a letelepedett jogállást, mert ők az Egyesült Királyság teljes jogú állampolgárai.

 

Milyen jogállásra vagyok jogosult?

 • Letelepedett jogállás (settled status):

5 éve jogszerűen és folyamatosan az Egyesült Királyságban tartózkodó uniós állampolgárok kaphatják meg. Ez alatt az 5 év alatt, bármely 12-hónapos időszakon belül legalább 6 hónapot kellett az Egyesült Királyság területén tölteni. Ez alól kivétel lehet az a legfeljebb 12-hónapos időszak, amely során rendkívüli életesemény miatt hagyta el az országot (pl. születés, súlyos betegség, tanulmányok, továbbképzés, külföldi kihelyezés). A külföldi katonai szolgálat is kivételnek minősül.

A letelepedett jogállás megszerzésével bármeddig maradhat az Egyesült Királyság területén. 5 év folyamatos külföldön tartózkodás engedélyezett; az annál hosszabb időtartam a jogállás elvesztésével jár.

 

 • Előzetesen letelepedett jogállás (pre-settled status):

Akik 2020. december 31. előtt érkeztek az Egyesült Királyságba, de a kérelem benyújtásakor még nem töltöttek el 5 évet az ország területén, azok a regisztrációt követően előzetesen letelepedett jogállást („pre-settled status”, egyfajta „limited leave to remain”) kaphatnak, hogy elérhessék a letelepedett jogálláshoz szükséges 5 éves időtartamot. Kérjük, kísérjék kiemelt figyelemmel, hogy elérték-e a „settled status” megszerzéséhez szükséges 5 év tartózkodást, ugyanis az új jogállás megszerzése nem automatikus.  5 év tartózkodást követően a pre settled státusszal rendelkezőknek külön kell kérvényezniük a letelepedett státuszt (settled status).

Az előzetesen letelepedett jogállás (pre-settled status) megszerzésével 5 évig maradhat az Egyesült Királyság területén. 5 év után új kérelem hiányában a tartózkodási jog megszűnik!
2 év folyamatos külföldön tartózkodás lehetséges a jogállás elvesztése nélkül. A későbbi letelepedett jogállás megszerzéséhez azonban 5 év folyamatos tartózkodás szükséges!

 

 

Mit jelent a letelepedett jogálláshoz szükséges ötévnyi „folyamatos” tartózkodás?

A tartózkodás „folyamatosságára” vonatkozó követelmény szerint a kérelmező bármely 12 hónapos időszakon belül nem tartózkodott összesen hat hónapnál többet az Egyesült Királyság területén kívül. Másként fogalmazva a megszakítás nélküli tartózkodási idő azt jelenti, hogy 5 egymást követő évben az Egyesült Királyságban tartózkodott legalább 6 hónapig minden 12 havi időszakban.

Kivételek a hat hónapos szabály alól: olyan fontos okból való külföldön tartózkodás, mint a terhesség, szülés, súlyos betegség, szakmai képzés, kötelező katonai szolgálat teljesítése vagy a munkahelyi kiküldetés. A távolmaradás azonban ezekben az esetekben sem haladhatja majd meg a 12 hónapot!

A hat (vagy kivételesen 12 hónapnál) hosszabb távolmaradás mellett a tartózkodás „folyamatosságát” megszakítja az Egyesült Királyság területéről való kitoloncolás és kitiltás, illetőleg a szabadságvesztés (börtön) büntetés.

Hol regisztrálhatok?

Jelenleg a kérelmet elsősorban online lehet benyújtani az Android vagy iOS operációs rendszeren elérhető „EU Exit: ID Document Check” mobilapplikáció segítségével.

Hasznos lista a jelentkezés előtt:

 • Győződjön meg róla, hogy az útlevele vagy személyazonosító igazolványa érvényes.
 • Ha nincs érvényes magyar útlevele vagy személyazonosító igazolványa, foglaljon időpontot ügyintézésre a Manchesteri Főkonzulátuson https://konzinfoidopont.mfa.gov.hu/home
 • Őrizze meg a közüzemi számláit (víz, gáz, villany, TV, telefon, internet), önkormányzati adó (council tax) számlát, amelyen szerepel a neve és a lakcíme.
 • Győződjön meg róla, hogy a közüzemi számlákon szereplő név megegyezik a fényképes okmányában szereplő nevével.
 • Őrizze meg a lakásbérleti szerződését, esetleges banki hitelszerződését, lakás-, autóbiztosítási szerződését.
 • Őrizze meg a munkáltatói szerződéseit, a munkahelyi fizetési bérpapírjait (payslip), a P45 és P60 nyomtatványokat, bármilyen levelet a munkáltatójától, mely igazolja a munkavállalói jogviszonyát.
 • Őrizzen meg minden egyéb levelet, amely igazolja angliai tartózkodását - pl. iskolai tanulói jogviszonyról, elvégzett tanfolyamokról, orvosi kezelésről, kórházi tartózkodásról, NHS-től, HMRC-től, DVLA-től, Home Office-tól kapott levelek.

 

Az online kérelmezés három fő szakaszból áll:

1.

A kérelmezőnek először igazolnia kell a személyazonosságát. Ehhez a mobilapplikáció keretében be kell szkennelnie útlevelét/személyazonosító igazolványát és arcképet („szelfit”) kell készítenie magáról. Lehetőség van az iratok postán való beküldésére is. Nem biometrikus személyigazolvánnyal csak ez utóbbi módon lehet regisztrálni, illetve néhány kijelölt irodában beolvassák az okmányt, így azt nem kell beküldeni/leadni. (a személyazonosító okmányt beolvasó irodák rendszeresen frissülő elérhetősége: https://www.gov.uk/government/publications/eu-settlement-scheme-id-document-scanner-locations).

2.

Másodszor bizonyítania kell a lakcímét és itt tartózkodás időtartamát, amihez például elég lehet a kérelmező National Insurance (NI) számának megadása. NI szám hiányában egyéb irattal is igazolni lehet a lakcímet, például P60 fizetési jegyzékkel, banknyilatkozattal vagy közmű számlával (víz, villany).

3.

A 10 éven felüli uniós polgárok estében nyilatkozni kell az esetleges büntetlen előéletről. A Belügyminisztérium (Home Office) szerint csak a súlyos bűncselekmények miatti ítéletek, illetve a visszaesőként elkövetett bűncselekmények fogják befolyásolni a „settled status” jóváhagyását.

Nem kell igazolni az átfogó egészségbiztosítási jogviszony fennállását, a külföldre utazásokat vagy a jövedelmi szintet, illetőleg ujjlenyomatot sem kell adni, ugyanis a Belügyminisztérium (Home Office) a regisztráció során megadott adatok és a már létező állami adatbázisok alapján fogja megállapítani a „settled status” jogszerűségét. A jelentkező uniós állampolgárokat csak abban az esetben (vagy csak arra az időszakra) kérik bizonyítékok beadására (dokumentumok online feltöltésére), ha a brit adatbázisok alapján nem állapítható meg a tartózkodás jogszerűsége.

Gyermekek kérelmének beadása

Minden 21 év alatti gyermekre külön kérelmet kell benyújtani. A kérelem beadása gyermekek, ill. 21 évnél nem idősebbek részére akkor lehetséges, ha maga a gyermek, vagy egyik családtagja rendelkezik az Európai Unió tagállamának állampolgárságával, vagy egy EGT tagország, vagy Svájc állampolgára. Ha a gyermek az Egyesült Királyságban született, de nem brit állampolgár, akkor is be kell nyújtani részére a kérelmet!

A kérelmet a szülő/gondviselő mellett a 21 évnél nem idősebb, felnőtt gyermek saját maga is beadhatja.  A szülő a gyermeke kérelmét össze tudja kapcsolni a sajátjával. Ezt a gyermek kérelménél a „using your parent’s residence” opció kiválasztásával lehet megtenni, ahol megadhatja a szülő kérelmének számát (application number). Amennyiben a szülő sikeresen megkapta az előzetesen letelepedett vagy letelepedett státuszt, úgy a gyermek is automatikusan megkapja ugyanazt.

A kérelem beadásához szüksége lesz a családi jogviszony igazolására (születési anyakönyvi kivonat), a gyermek személyazonosságának igazolásra (érvényes útlevél vagy személyazonosító igazolvány) és a folyamatos Egyesült Királyságban való tartózkodás igazolására (2021. január 1. után érkezők esetében erre nincs szükség).

Részletes útmutató az „EU Exit: ID Dcoument Check” mobilalkalmazás használatához magyarul

Meddig tart az elbírálás?

A kérelmek elbírálása ügyenként eltérő lehet. A hiánypótlás nélküli kérelmeket általában 5 napon belül elbírálják; hiányzó okmányok/dokumentumok esetén azonban egy hónapig is eltarthat. Egyes esetekben akár fél- vagy egy évig is elhúzódhat az ügyintézés, ezért azt javasoljuk, hogy minél előbb adja be a kérelmet!

Hogyan ellenőrizhetem, igazolhatom jogállásomat? Hogyan módosíthatom adataimat a regisztrációt követően? 

A regisztrációt követően a döntésről e-mailben kap értesítést, ezzel az e-maillel és a csatolt levéllel azonban NEM igazolhatja a letelepedett jogállását, csak online lehet igazolni a jogállást az ellenőrző kód megosztásával. Miután benyújtotta a kérelmét, a Belügyminisztériumtól (Home Office – HO) e-mailben kapni fog egy 16 jegyű egyedi azonosítót (UAN),  így a regisztrációt követően az ön jogállása digitális, tehát nincs fizikai dokumentum, például tartózkodási kártya* vagy levél, amely azt bizonyítja.   

Jogállását View and prove your immigration status - GOV.UK (www.gov.uk) weboldalon tudja ellenőrizni.

A bejelentkezéshez szüksége lesz:

 • a regisztráció során használt okmányának számára
 • a regisztráció során megadott telefonszámára vagy e-mailcímére
 • születési dátumára

 

Amikor bejelentkezett, frissítheti az adatait: többek között a telefonszámát, az e-mail-címét, a lakcímét, illetve a vezetéknevét és utónevét, valamint megadhatja az új útlevelének vagy személyazonosító iratainak adatait.

Lehetőség van a jogállást igazoló kód megosztására is. A munkáltató e-mail címének beírásával közvetlenül ők is ellenőrizni tudják a jogállását. http://www.gov.uk/check-settled-status

Mi történik, ha NEM kapom meg az „előzetesen letelepedett” vagy „letelepedett jogállást”?

Fontos, hogy a magyar állampolgárok elvégezzék a regisztrációt, különben elvesztik tartózkodási jogukat. Ha nem nyújt be kérelmet, elveszíti a jogot a munkavállaláshoz, az ingyenes egészségügyi szolgáltatások igénybevételéhez, az oktatásban való részvételhez, és hogy hozzáférjen az állami közellátásokhoz, például juttatásokhoz, segélyekhez és utazási támogatásokhoz.

 

Hasznos linkek:

Gov.uk hivatalos tájékoztatója: https://www.gov.uk/settled-status-eu-citizens-families

Kérelem beadása a gov.uk-n: https://www.gov.uk/settled-status-eu-citizens-families/applying-for-settled-status?step-by-step-nav=0c79b832-75de-4854-8154-d62774a8dfb8

Citizens Advice tanácsadás angolul: https://www.citizensadvice.org.uk/immigration/staying-in-the-uk-if-youre-from-the-eu/

EU Exit: ID Document Check alkalmazás útmutató angolul: https://www.gov.uk/guidance/using-the-eu-exit-id-document-check-app

 

Tájékoztatók magyarul:

Europia karitatív szervezet tájékoztatója magyarul: https://europia.org.uk/wp-content/uploads/2021/02/EUSS-trifold-booklet-Hungarian.pdf

Settled szervezet tájékoztatója a regisztrációról magyarul:

https://settled.org.uk/hu/applying-for-settled-status/