8 Apr

A Márton Áron ösztöndíjprogram keretein belül hungarológiai képzésre, magyar nyelvi és magyarságismereti képzésre, valamint műfordító képzésre lehet pályázni.

Az ösztöndíj célja, hogy Magyarország, a magyar kultúra és a hungarológia iránt érdeklődő külföldi magyar szakos hallgatók, illetve diplomás fiatalok magyar nyelvtudásának és hungarológiai ismereteinek gyarapítása. A pályázatok benyújtásának határideje: 2021. április 29.

A magyarságismereti képzés a Diaszpórában élő, magyar származású fiatalok identitásának megerősítését tűzi ki célul magyarnyelv-tudásuk és Magyarországgal kapcsolatos ismereteik fejlesztésén és elmélyítésén keresztül. A pályázatok benyújtásának határideje: 2021. május 5.

A műfordító képzés célja a magyar irodalom és a műfordítás iránt elkötelezett külföldi állampolgárok irodalmi ismereteinek és magyarnyelv-tudásának fejlesztése, illetve a műfordítás gyakorlatába való bevezetése. A pályázatok benyújtásának határideje: 2021. május 5.

A pályázati felhívások magyar és angol nyelven a KKM Balassi Ösztöndíjprogram honlapján olvashatók részletesen.