Általános információk

A magyar állampolgár köteles kezdeményezni a magyar állampolgárságú házastársa, bejegyzett élettársa, gyermeke és szülője külföldön történt halálának hazai anyakönyvezését [2010. évi I. törvény]. Az erre irányuló kérelem Magyarországon benyújtható bármely települési anyakönyvvezetőnél, bármely kormányablaknál vagy Budapest Főváros Kormányhivatal/Hazai Anyakönyvi Osztályán, míg külföldön hivatásos konzuli tisztviselőnél, így főkonzulátusunkon is.


A kérelem benyújtása

A kérelem benyújtására bárki jogosult.

A kérelem benyújtásának feltétele, hogy a kérelmező az elhunyt magyar állampolgárságát igazolni tudja a haláleset, valamint a kérelem benyújtásának időpontjában is. Amennyiben nem tudja azt igazolni, úgy az anyakönyvezést állampolgárság megállapítása üggyel együtt, vagyis más eljárás keretében szükséges elindítani.

A kérelmet személyesen lehet benyújtani, előzetes időpontfoglalás alapján, amelyet ide kattintva tehet meg. Az időpont foglalásánál az „Anyakönyvezés (haláleset)” ügytípust kell kiválasztani.


Eljárási idő

Az ügyintézés a kérelem benyújtását követően több hetet is igénybe vehet. Az eljárás során magyar halotti anyakönyvi kivonat kerül kiállításra.


A kérelem benyújtásához szükséges iratok

A haláleset magyarországi anyakönyvezésre vonatkozóan a születésre vonatkozó eljárásokat kell alkalmazni, az alábbi eltérésekkel:

1. Amennyiben a külföldön történt halálesetet megelőzően a külföldön történt születés nem volt anyakönyvezve, akkor a két eljárást egyszerre kell kezdeményezni.

2. Szükséges dokumentumok:

  • eredeti külföldi, halálesetet bejegyző anyakönyvi kivonat; melyről
  • hiteles magyar fordítás csatolása (kivéve ha a halotti anyakönyvi kivonat angol, francia vagy német nyelven elektronikusan lett kiállítva, és nem tartalmaz megjegyzést);
  • az elhunyt születési anyakönyvi kivonatának másolata;
  • kitöltött és aláírt adatlap (a lap alján letölthető);
  • magyar állampolgárság igazolása;
  • megcímzett, felbélyegzett („Special Delivery”) válaszboríték A4-es méretben.

Az elhunyt magyar útlevelét érvénytelenítés után a kérelmezőnek visszaadjuk. Az elhunyt magyar személyazonosító igazolványát, lakcímigazoló kártyáját, valamint jogosítványát érvénytelenítés céljából Magyarországra küldjük. Írásban jelzett igény esetén a személyazonosító igazolvány érvénytelenítés után visszakérhető.


Költségek

A haláleset hazai anyakönyvezése iránti eljárás díjmentes.

 


Letölthető adatlap:

ADATLAP külföldön történt haláleset magyarországi anyakönyvezéséhez