Általános információk

A magyar állampolgár köteles kezdeményezni a külföldön történt bejegyzett élettársi kapcsolata létesítésének hazai anyakönyvezését [2010. évi I. törvény]. Az erre irányuló kérelem külföldön hivatásos konzuli tisztviselőnél, így főkonzulátusunkon is benyújtható.  

FIGYELEM! Az azonos nemű felek által külföldön kötött házasságot Magyarországon nem lehet anyakönyveztetni, bejegyzett élettársi kapcsolatként sem!


Mi a kérelem benyújtásának módja?

A kérelmet személyesen kell benyújtani, és mindkét félnek jelen kell lennie.

A kérelem személyes benyújtására csak előzetes időpontfoglalás alapján kerülhet sor, amelyet ide kattintva tehet meg. A foglalásnál az  "Anyakönyvezés (házasság/BÉT)" pontot kell kiválasztani.

személyek számánál csak egy fő beírását engedi a foglalási rendszer. Ez a bejegyzett élettársi kapcsolat anyakönyvezését és mindkét fél személyes megjelenését jelenti. Ha a bejegyzett élettársi kapcsolat mellett korábbi válás, bejegyzett élettársi kapcsolat megszűntetése, vagy korábbi házasság(ok), bejegyzett élettársi kapcsolat(ok) anyakönyvezési kérelmének benyújtására is sor kerül, akkor sem kell több időpontot kiválasztani, de minden egyes bejegyzett élettársi kapcsolathoz, házassághoz, bejegyzett élettársi kapcsolat megszűnéséhez, váláshoz külön adatlapot kell kitölteni.


Eljárási idő:

Az ügyintézés a kérelem benyújtását követően több hetet is igénybe vehet, sürgősségi eljárásra nincs lehetőség.


Milyen iratokat kell csatolnom a kérelemhez?

​A + jelre kattintva lenyílnak a részletes információk!

+1. Az eredeti külföldi anyakönyvi kivonat
Eredeti külföldi okirat a bejegyzett élettársi kapcsolatról (UK esetében: Certified Copy of an Entry of Civil Partnership). Ha Ön az eljárás végén igényt tart a benyújtott eredeti dokumentumra, a Főkonzulátus hiteles másolatot készít. 
Nem kell fordítás 
- az angol, német, vagy francia nyelven kiadott anyakönyvi kivonatok esetében (kivéve kézírással kitöltött és/vagy megjegyzést tartalmazó kivonatok), valamint
- ha az adott ország anyakönyvi kivonata több nyelven kerül kiadásra és ezek egyike az angol, német, vagy francia (például új három nyelvű román anyakönyvi kivonat).
Figyelem! Ha a bejegyzett élettársi kapcsolatot nem az Egyesült Királyságban kötötték (és nem a brit hatóságok állították ki az anyakönyvi kivonatot), kérjük forduljanak e-mailben Főkonzulátusunkhoz (konz.man@mfa.gov.hu) az anyakönyvi kivonat felhasználhatóságának ellenőrzése érdekében.
+2. A magyar fél születési anyakönyvi kivonatának másolata
Amennyiben rendelkezésre áll.
+3. Kitöltött, mindkét fél által aláírt adatlap (a lap aján letölthető)
Kérjük az adatlapot a magyar nyelv szabályainak megfelelően (név: 1. vezetéknév 2. keresztnév; dátum: év, hó, nap; ékezetek használata stb.), nyomtatott betűkkel magyarul kitölteni.
+4. A bejegyzett élettársi kapcsolat előtti elvált vagy özvegy családi állapotot igazoló iratok (+fordítás)
Elvált, vagy megszűnt bejegyzett élettársi kapcsolat családi állapot igazolására:
a) válásra vonatkozó (és jogerőre emelkedést kimondó) bírósági határozat, illetve a bejegyzett élettársi kapcsolatot megszüntető hatósági határozat, bírósági ítélet vagy közjegyzői végzés; a határozatot hiteles fordítással kell ellátni.
b) A 2004. május 1. és 2020. december 31. közötti egyesült királyságbeli válás esetében a házasságot felbontó bírósági határozaton kívül feltétlenül kérjük csatolni az illetékes brit hatóság igazolását is, az ún. Brüsszel II-es határozatot. • A határozat angol elnevezése: Certificate referred to in Article 39 of Council Regulation 8EC) No. 2201/2003 of 27 November 2003 concerning judgments in matrimonial matters - D180 sz. űrlap, letölthető erről a honlapról. Az igazolást az idegen nyelvű iratokra vonatkozó általános szabályoktól eltérően nem szükséges magyar nyelvre fordíttatni.
Özvegy családi állapot igazolására: elhunyt házastárs, vagy bejegyzett élettárs halotti anyakönyvi kivonata.
Ezeket az iratokat arra a félre vonatkozóan kell benyújtani a magyar anyakönyvi hatóság részére, aki igazoltan magyar állampolgár vagy magyar állampolgársága vélelmezhető. (Vélelmezhető a magyar állampolgársága annak, aki magyar állampolgárként távozott Magyarország mai területéről, állampolgárságáról nem mondott le, de jelenleg magyar állampolgárságát igazoló irattal nem rendelkezik.) Általában nincs szükség ezekre az okmányokra a külföldi állampolgár házastárs részéről. Ugyanakkor előfordulhat, hogy a magyar anyakönyvi hatóság bizonyos esetekben pótlólag kéri a külföldi állampolgár fél családi állapotának közokirattal történő igazolását.
+5. Magyar állampolgárság igazolása
Érvényes, vagy 1 évnél nem régebben lejárt útlevél/érvényes személyi igazolvány/érvényes állampolgársági bizonyítvány, honosítási okirat. Ezek hiányában kitöltött adatlap az állampolgárság igazolására (letölthető a honlapról).
+6. Nem magyar fél külföldi állampolgárságának igazolására:
Útlevél.
+7. A külföldi állampolgárságú félnek a bejegyzett élettársi kapcsolat létrejöttét megelőző családi állapot igazolása
A családi állapot igazolását a kiállítás helye szerinti államban működő, vagy oda akkreditált magyar külképviseletnek diplomáciai felülhitelesítéssel kell ellátnia. Az okiratot hiteles magyar fordítással kell ellátni. A külföldi, de az Európai Unió tagállamainak állampolgárságával rendelkező félnek ezekre a hitelesítésekre nincs szüksége. 
+8. Lakcímigazoló kártya, vagy annak hiányában aláírt nyilatkozat a magyar állampolgárságú féltől a lakcímkártya elvesztéséről/hiányának okáról
Ha a magyar fél nem rendelkezik sem magyarországi lakóhellyel (magyar lakcímet tartalmazó magyar lakcímkártyával), sem olyan lakcímkártyával, mely szerint „Külföldön élő magyar állampolgár”, akkor a lap alján letölthető megfelelő nyomtatvány kitöltésével kell a nyilvántartásba vételt kérni. Ezt praktikusan azoknak kell megtenniük, akik magyar állampolgárok, de soha nem rendelkeztek személyi igazolvánnyal, külföldön születtek, vagy Magyarországon születtek, de nagyon hosszú ideje (több, mint 13 éve) elhagyták Magyarországot és azóta csak útlevelük volt.

Kérjük, hogy az előírt adatlapokat feltétlenül előzetesen nyomtassák ki honlapunkról, s a kitöltött adatlapokkal keressék fel a Főkonzulátust. Közös érdekünk, hogy a jelentős ügyfélforgalom minél gyorsabban és zökkenőmentesebben bonyolódjon.

Kérjük, hogy valamennyi dokumentumot kék tollal írjanak alá!


Mennyibe kerül?

Az alapeljárás díj- és illetékmentes. 

 


Letölthető adatlapok:

ADATLAP külföldön bejegyzett élettársi kapcsolat anyakönyvezéséhez

Magyarországon élő magyar állampolgár nyilvántartásba vétele

Külföldön élő magyar állampolgár nyilvántartásba vétele