Az alábbiakban az Egyesült Királyságban történő cégalapításról és fontosabb kapcsolódó kérdéseiről (adó, bankszámla) vonatkozásairól talál tájékoztatást, ugyanakkor felhívjuk a figyelmet, hogy a tájékoztatás nem minősül konkrét jogi, adózási vagy pénzügyi tanácsadásnak, célja az orientáció és a figyelemfelhívás.

Az üzleti vállalkozások tájékoztatására létrejött, folyamatosan frissülő brit kormányzati honlapon, a Business Link portálon, angol nyelven, részletekbe menő alapinformációkat talál a cégalapítással kapcsolatosan. A cégalapítás a magyar eljáráshoz hasonlóan történik, a vállalkozást a megfelelő forma és cégnév kiválasztását követően az előírt dokumentumok illetékes hatósághoz megküldésével, amennyiben szükséges alaptőke szolgáltatásával és a hatóság jóváhagyásával (bejegyzés) lehet alapítani. A cégeljárás illetékköteles, mértéke függ a cégformától és a bejegyzési eljárás módjától (papír alapú, online). Az illetékek mértékével kapcsolatban a Díjtáblázat nyújt eligazítást.

Ügyvédi közreműködés

Fontos különbség a hazai szabályozáshoz képest, hogy a cégalapításhoz nem kötelező az alapító okiratok ügyvédi ellenjegyzése, azonban az okiratok konkrét megszövegezéséhez igénybe vehető és a bonyolultabb társasági formáknál ajánlott is brit ügyvéd közreműködése.

Cégeljárás módja

A cégeljárás, szintén hasonlóan a hazai gyakorlathoz, főszabályként elektronikusan zajlik. Megjegyezzük ugyanakkor, hogy egyes társasági formák (pl. Limited Partnership) továbbra is csak papír alapú nyomtatvány segítségével alapíthatók. A szükséges nyomtatványokat és a cégjegyzék bejegyzéseit (alapítás, módosítás, törlés) az ország teljes területére kiterjedő illetékességgel a Companies House („brit Cégbíróság”) kezeli.

A Companies House weboldala további tájékoztatást is nyújt a bejegyzés, változásbejegyzés és későbbi adatszolgáltatás (pl. pénzügyi adatszolgáltatás, beszámolók) a társaság megszüntetése (cégjegyzékből való törlés), eljárási illetékek valamint a mulasztásokhoz kapcsolódó esetleges bírságok kapcsán. Az alapítást követően bármikor van lehetőség az ún. Webfiling szolgáltatás igénybe vételére, mely a változásbejegyzéseket online, gyorsabban és olcsóbban végzi el.

A brit ügyvédeken kívül a cégbejegyzést „bejegyzési csomagok” vásárlásával illetve kifejezetten ezzel a céllal működő ügynökök (Ügynökök (Formation agents) listája) vagy könyvelők segítségével is lehetséges és bevett gyakorlat intézni.

 

Engedélyek, biztosítás

Felhívjuk a figyelmet, hogy egyes üzleti tevékenységek végzése általában is, illetve egyes üzlethez nem szükségszerűen kapcsolódó résztevékenységek (munkavállaló foglalkoztatása, adattovábbítás, kamerahasználat, vasárnapi nyitva tartás stb.) engedélykötelesek lehetnek, mely engedélyek szükségessége és tartalma eltérő az Egyesült Királyság tagországaiban (Anglia, Wales, Skócia és Észak-Írország). További fontos követelmény, hogy egyes tevékenységek csak kötelező felelősségbiztosítás birtokában végezhetőek (munkáltatói felelősségbiztosítás, jármű és szakmai felelősségbiztosítások).

Cégbejegyzés hatálya, üzleti tevékenység megkezdése

Kiemelendő, hogy brit cég kizárólag a bejegyzése napjától végezhet üzleti tevékenységet, a brit jog hazai társaságai kapcsán nem ismeri az előtársaság intézményét, a cég egyoldalúan (szerződéseben, nyilatkozattal) sem vállalhat kötelezettségeket megalapítása (létrejötte előtti) kötelezettségek teljesítésére. Természetesen bejegyzett magyar cég nevében lehetséges a brit jog szerint is kötelezettséget vállalni és szerződéseket kötni.

 

Cégalapításhoz kapcsolódó egyéb általános kérdések

 

 Áfaregisztráció

A cég a bejegyzés aktusával alanyi áfamentes (áfakörön kívüli) statust kap. Külön ÁFA (VAT) regisztrációra, csak akkor van szükség, ha a vállalkozás várható forgalma meg fogja haladni a 85.000 fontot egy évben vagy bármely folyamatos 12 hónapban. Fontos információ, hogy az Egyesült Királyság (Magyarországgal ellentétben) nem ad ki közösségi adószámot alanyi adómentes cégek Európai Uniós tranzakcióira, így az alanyi áfamentes statust fel kell adni, ha közösségi adószám szükséges a társaság számára.

Társasági adó

A Companies House a cég megalakulásának tényéről értesíti a székhely szerint illetékes adóhivatalt, ami 2-6 héten belül megküldi a cég székhelyére az adóazonosító adatokat a társasági adóval kapcsolatosan. Az adóregisztrációt kizárólag online lehet és kell elvégezni az adóhivatal erre kialakított felületén. Az adóregisztráció során, illetve a későbbi ügyintézésnél is van lehetőség ügynököt („Tax Agent”) meghatalmazni, hogy a cég adóügyeiben eljárjon.

Bankszámla

A cég működéséhez szükséges külön a céghez tartozó bankszámla, melyet közvetlenül az alapítást követően célszerű megnyitni. A vállalati bankszámlanyitáshoz nincsen szüksége angol lakcímre, de az igazgató személyazonosságát és lakcímét igazolni kell a bank által elfogadott okmányokkal. Az Egyesült Királyságban vezetett bankszámla nem követelmény, azt más országban is meg lehet nyitni, ugyanakkor felhívjuk a figyelmet, hogy a banki követelmények, ügyintézés és adatszolgáltatás az adott bank üzletpolitikájának és a mindenkor változó szabályzatnak is a függvénye, többek között a bank kérhet nemzetközileg hitelesített cégkivonatot illetve, különösen brit bankszámla esetén előírhat személyes megjelenési kötelezettséget a bankszámla megnyitásához.

 Munkáltatói regisztráció

Ún. PAYE regisztrációra (PAYE) akkor van szükség, ha a cég munkabért (alkalmazotti, ügyvezetői) kíván fizetni (akár a tulajdonosnak is). A brit adóhatóság a regisztrációt követően PAYE Reference (azaz munkáltatói referencia) számot bocsát ki, amit a bérszámfejtésnél, illetve a munkáltatói járulékok fizetésénél kötelező használni.

A fentiek általános eligazításként szolgálnak, kérjük, hogy konkrét piaci ismeretekkel és üzleti partnerekkel kapcsolatos kérdése esetén, forduljon hozzánk bizalommal a trade.london@mfa.gov.hu email címen.