Aláírás, fordítás, másolat hitelesítése

I.  Hitelesítés a Főkonzulátuson 

1.  Aláírás hitelesítése

Az aláírás hitelesítésének alapfeltétele a személyes megjelenés. A kérelem benyújtására csak előzetes időpontegyeztetés alapján kerülhet sor. 

 
 

A foglalásnál a "Hitelesítés (aláírás)" ügytípust kell kiválasztani.

személyek számánál azt kell megadni, hogy hány fő fog aláírni, függetlenül az aláírandó dokumentumok számától.

Kérjük figyelembe venni, hogy a kérelem benyújtására a kérelmezők rendkívül magas száma miatt a várakozási idő hosszú lehet! Sürgősségi eljárás a Főkonzulátuson nincs. A Főkonzulátus is ugyanazt a foglalási rendszert használja, amely az ügyfelek számára is elérhető, ennek megfelelően nem tudunk Önöknek korábbi időpontot adni.

Aláírása hitelesítése esetén az iratot Ön a konzuli tisztviselő előtt írja alá, vagy az iraton szereplő aláírását Ön a konzuli tisztviselő előtt sajátjának ismeri el. Az aláírás hitelesítése során a konzuli tisztviselő csak az aláírás valódiságát igazolja, az irat tartalmát nem vizsgálja, azért nem felelős. Az iratot minden esetben Önnek kell előre elkészítenie. Munkatársainknak nem áll módjában az Ön számára szükséges iratot megszerkeszteni, legépelni vagy kinyomtatni.

A hitelesítés feltétele, hogy a személyazonosságát érvényes útlevél, személyazonosító igazolvány vagy vezetői engedély bemutatásával igazolni tudja. Személyazonosító irat hiányában a hitelesítést nem tudjuk elvégezni. Az okmányok másolata a személyazonosításra nem fogadható el!

Az aláírás hitelesítésének konzuli díja hitelesítésenként fizetendő. A díjat a honlapunkon a „Konzuli díjak” menüpontban találhatják meg.

Amennyiben az aláírásra cég (illetve más szervezet) nevében/képviselőjeként kerül sor, úgy szükséges bemutatni a 30 napnál nem régebbi cégkivonatot is. 

A hitelesített iratok a Főkonzulátuson 10 napon belül átvehetők. Az eljárási idő ugyanakkor a konzulátus leterheltségének függvényében változik. A kérelem benyújtásakor tájékoztatjuk ügyfeleinket a hitelesítés elkészültének várható idejéről. A hitelesítés esetenként helyben meg is várható.

A konzuli díj összegét, a díj kiszabásának módját a 5/2010. (XII. 31.) KÜM rendelet írja elő. 

Példák az aláírás-hitelesítés költségének kiszámítására:

  1. Egy adásvételi szerződésen ketten szerepelnek eladóként, mindkettőjük aláírásának hitelesítése szükséges. Ez esetben az adás-vételi szerződésen szereplő aláírásaikért mindkettőjüknek fizetnie kell, a meghatározott aláírásonkénti díjat. Ha a szerződés négy példányban készül, akkor mind a négy példányért külön-külön fizetni kell, így összesen nyolcszor kell kifizetni az eljárási díjat.
  2. Ha egy dokumentumon kell többször az aláírását elhelyezni (például a szerződés minden oldalán), azért csak egy hitelesítési díjat kell fizetni. Az első példánál maradva, ha az egyes szerződések minden oldalát el kell látni az aláírással, akkor is csak egyszer kell fizetni.


2.  Fordítás hitelesítése

A konzulátus CSAK MAGYARORSZÁGI FELHASZNÁLÁSRA kerülő, a konzuli eljárásokhoz kapcsolódó dokumentumok magyar nyelvről angolra, illetve angol nyelvről magyarra fordításának hitelesítését vállaljaFelhívjuk a figyelmet, hogy a konzuli tisztviselő okirat készítési és konzuli tanúsítvány kiállítási tevékenységének részletes szabályairól szóló 1/2002. (I.23.) KÜM-IM rendelet 5. § (2) bekezdése értelmében a konzuli tevékenységhez nem kapcsolódó, speciális nyelvi szakismeretket feltételező okiratok fordításának hitelesítését a konzuli tisztviselő megtagadhatja.

Amennyiben a dokumentumot az Egyesült Királyságban kívánja felhasználni, úgy a londoni nagykövetségünk honlapján szereplő fordítóktól kérheti hiteles fordítás elkészítését. Ez alól csak a magyar erkölcsi bizonyítvány kivétel, amelyről a konzulátus készít hiteles angol fordítást.

Ha egy fordítást Magyarországon szeretne felhasználni, de az nem konzuli eljáráshoz kapcsolódik, úgy a fordítás, vagy az elkészített fordítás hitelesítése céljából az Országos Fordító- és Fordításhitelesítő Irodát kell megkeresni (http://www.offi.hu/).

A fordítás hitelesítése céljából a szöveget a fordítással együtt kell benyújtania. 

A hitelesített iratokat a Főkonzulátuson 10 napon belül átvehetők. Az eljárási idő ugyanakkor a konzulátus leterheltségének függvényében változik. A kérelem benyújtásakor tájékoztatjuk ügyfeleinket a hitelesítés elkészültének várható idejéről. A hitelesítés esetenként helyben meg is várható.


A kérelem személyes benyújtására csak előzetes időpontfoglalás alapján kerülhet sor. 

 
 

A foglalásnál a "Hitelesítések" ügytípust kell kiválasztani.

személyek számánál egy főt kérünk megjelölni.

Kérjük figyelembe venni, hogy a kérelem benyújtására a kérelmezők rendkívül magas száma miatt a várakozási idő hosszú lehet! Sürgősségi eljárás a Főkonzulátuson nincs. A Főkonzulátus is ugyanazt a foglalási rendszert használja, amely az ügyfelek számára is elérhető, ennek megfelelően nem tudunk Önöknek korábbi időpontot adni.

A fordítás hitelesítésekor a fordítást a konzuli tisztviselő a lefordított irattal összefűzi. Ha nem óhajtja, hogy a fordítás az eredeti irattal (bizonyítvány, oklevél, anyakönyvi kivonat, stb.) össze legyen fűzve, kérjük, csatoljon külön fénymásolatot az iratról. Amennyiben a másolatot is kéri hitelesíteni, ezt jelezze, s a konzuli díjat ennek megfelelően rója le. (Lásd: következő pont)

A hitelesített fordítás 10 napon belül a Főkonzulátuson átvehető.

A fordítás hitelesítésének konzuli díját a honlapunkon a „Konzuli díjak” menüpontban találja.

A konzuli díj összegét, a díj kiszabásának módját a 5/2010. (XII. 31.) KÜM rendelet írja elő.

A kérelem személyes benyújtásakor be kell mutatni a kérelmező érvényes okmányát (személyi igazolvány, útlevél, jogosítvány), postai úton benyújtott kérelemnél pedig annak másolatát kell beküldeni.


3.  Másolat hitelesítése, hiteles másolat készítése

Másolat hitelesítése: a konzul az Ön által készített másolatot hitelesíti az eredeti irat bemutatása mellett. Ennek költsége a honlapunkon a „Konzuli díjak” résznél leírtak szerint fizetendő. 

Hiteles másolat készítése: az Ön által benyújtott eredeti iratról a konzuli részleg készít fénymásolatot, illetve hitelesíti azt. Ennek költsége a honlapunkon a „Konzuli díjak” résznél leírtak szerint fizetendő


Másolat hitelesítését, illetve hiteles másolat készítését személyesen lehet kérelmezni. 

személyesen benyújtott kérelem esetén a  hitelesített iratok a Főkonzulátuson  10 napon belül átvehetők. Az eljárási idő ugyanakkor a konzulátus leterheltségének függvényében változik. A kérelem benyújtásakor tájékoztatjuk ügyfeleinket a hitelesítés elkészültének várható idejéről. A hitelesítés esetenként helyben meg is várható. 

A kérelem személyes benyújtására csak előzetes időpontfoglalás alapján kerülhet sor.  

 
 

A foglalásnál a "Hitelesítés (másolat)" ügytípust kell kiválasztani.

személyek számánál egy főt kérünk megjelölni.

Kérjük figyelembe venni, hogy a kérelem benyújtására a kérelmezők rendkívül magas száma miatt a várakozási idő hosszú lehet! Sürgősségi eljárás a Főkonzulátuson nincs. A Főkonzulátus is ugyanazt a foglalási rendszert használja, amely az ügyfelek számára is elérhető, ennek megfelelően nem tudunk Önöknek korábbi időpontot adni.

A kérelem személyes benyújtásakor be kell mutatni a kérelmező érvényes okmányát (személyi igazolvány, útlevél, jogosítvány).

 

II.  Hitelesítés a tiszteletbeli konzuloknál

A tiszteletbeli konzulokhoz előzetesen időpontot kell foglalni. A tiszteletbeli konzulok elérhetőségei: "Tiszteletbeli konzulok, közjegyzők, fordítók, ügyvédek"  

1.  Aláírás hitelesítés

Aláírása hitelesítése esetén az iratot Ön a tiszteletbeli konzul előtt írja alá, vagy az iraton szereplő aláírását Ön a tiszteletbeli konzul előtt sajátjának ismeri el.

Az aláírás hitelesítése során a tiszteletbeli konzul csak az aláírás valódiságát állapítja meg, az irat tartalmát nem vizsgálja, azért nem felelős. Az iratot minden esetben Önnek kell előre elkészítenie. A konzuli részleg munkatársainak nem áll módjukban az Ön számára szükséges iratot megszerkeszteni, legépelni vagy kinyomtatni. Kérjük, hogy az aláírásnál kék tollat használjon. 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a tiszteletbeli konzuloknál kizárólag magánszemélyként van lehetőség aláírásra, cég vagy egyéb szervezet nevében nem. Így például ügyvezetőként, a szervezet képviselőjeként történő aláírást a tiszteletbeli konzul nem hitelesíthet. 

A tiszteletbeli konzulok az aláírás hitelesítésre különböző szinten vannak felhatalmazva. 

A tiszteletbeli konzul hitelesítheti a kérelmező magánszemély aláírását az alábbi dokumentumokon:

  • ha a dokumentum csak angol nyelven íródott, vagy
  • ha a dokumentum magyar és angol nyelven íródott, azzal, hogy
  • ugyanazon dokumentumon belül, egymás mellett vagy alatt található a magyar és angol szöveg. 
  • Ha a magyar szöveg fizikailag külön dokumentumon szerepel, a tiszteletbeli konzul a magyar változaton nem hitelesítheti az aláírást.

A hitelesítés feltétele, hogy a személyazonosságot érvényes útlevél, személyazonosító igazolvány vagy vezetői engedély bemutatásával igazolni tudja. Személyazonosító irat hiányában a hitelesítést nem lehet elvégezni. Más okmány, illetve az okmányok másolata a személyazonosításra nem fogadható el. 

Az aláírás hitelesítésének konzuli díja a honlapunkon a „Konzuli díjak” menüpontban  leírtak szerint fizetendő. Amennyiben aláírását több iraton szükséges hitelesíteni, a konzuli díjat annyiszor kell felszámítani, ahány hitelesítésre sor kerül. 

2.  Fordítás hitelesítése

A tiszteletbeli konzulok fordítás hitelesítésére nincsenek felhatalmazva. 

3.  Másolat hitelesítése

Másolat hitelesítése: a tiszteletbeli konzul az Ön által készített másolatot hitelesíti az eredeti irat bemutatása mellett. Ennek költsége a honlapunkon a „Konzuli díjak” menüpontban leírtak szerint fizetendő. Az eredeti iratot minden esetben be kell mutatnia!

Hiteles másolat készítése: az Ön által benyújtott eredeti iratról a tiszteletbeli konzul készít fénymásolatot, illetve hitelesíti azt. Ennek költsége a „Konzuli díjak” menüpontban leírtak szerint fizetendő. 

A hitelesítés kérelmezésekor érvényes útlevelet, személyi igazolványt vagy vezetői engedélyt kell bemutatni.


III. Közjegyzők hitelesítési tevékenysége

Közjegyző bevonására aláírás hitelesítés és másolat hitelesítés esetében van lehetőség. 

Amennyiben személyesen nem tudja felkeresni konzuli hivatalunkat vagy valamelyik tiszteletbeli konzultaláírását egy helyi közjegyző (Notary Public) is hitelesítheti. Kérjük, hogy a dokumentumot kék tollal írja alá! 

Az irat magyarországi felhasználásához közjegyző általi hitelesítés esetében ún. „Apostille" hitelesítésre is szükség van. Az Apostillea következő hatóságoknál szerezhető be: hcch.net/index

Diplomáciai felülhitelesítést a Főkonzulátus csak kivételes esetben, és csak olyan közjegyzők esetében végez, akiknek az aláírás- és pecsétmintája a birtokában van. Ezzel az ügyfeleket kívánjuk segíteni, amennyiben azonban az okiratot felhasználó hatóság ragaszkodik az Apostille-hoz, úgy természetesen azt kell beszerezni. Javasoljuk, hogy minden esetben előzetesen érdeklődjék meg, hogy a felhasználás helyén a dokumentumot elfogadják-e diplomáciai felülhitelesítéssel, vagy az Apostille-hoz ragaszkodnak.

Amennyiben a diplomáciai felülhitelesítést választják, a felülhitelesítés konzuli díja a honlapunkon a „Konzuli díjak” menüpontban  leírtak szerint fizetendő. A felülhitelesítéssel ellátott iratot 10 napon belül lehet átvenni a Főkonzulátuson.

Lehetséges az is, hogy a másolat hitelesítését, illetve a hiteles másolatot közjegyző (Notary Public) készíti el. Ez esetben a másolat magyarországi felhasználására az aláírás hitelesítésénél leírtak az irányadók. 

A közjegyzők aktuális listáját itt találjta: "Tiszteletbeli konzulok, közjegyzők, fordítók, ügyvédek 

A londoni nagykövetségünk honlapján közzétett listán nem szereplő közjegyző hitelesítését nem áll módunkban elfogadni!


A konzuli díj összegét, a díj kiszabásának módját a 5/2010. (XII. 31.) KÜM rendelet írja elő.